มดในแก้วน้ำ

 ดูโอเมย์ มาลีฮวนน่า เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มดในแก้วน้ำ ดูโอเมย์ x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนุ่ม ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง/ดนตรี: การษณี ผลเจริญแจ่มจรัส, คชาชาญ เพ็ชรพินิจโปรดิวเซอร์: คเชนทร์ คัมภีระสังกัดค่าย: ลายไทย อินดี้

Bm | F#m |Em A | Bm | Bm |

Bmอ.. อยากขF#mอขอโทษรู้Em.. ว่าโกรAธ ว่าเคืDองน้อยหนึ่Emงที่ฉันผิAด ถูกคิDดให้เป็A/C#นเรื่องBmดั่งเหมืEmอนมันถึงวันโลกสAลาย

รัDก.. ดั่งน้ำF#mแก้วหนึ่งมีมEmดตัวหนึ่Aงร่วงลงไปDน้ำดื่Emมในแก้วเดิมA ก่อนนี้Dที่กินA/C#..  ได้ Bmต้องเทEmทิ้งทั้งใบA..หรือเปล่Dา.. โอ..

 D7  เธอจะไม่รักกันแล้Gว เพียงเจอมดในแก้A   ลืมหมดแล้วรักกันแค่Dไหน D7  เธอจะไม่รักกันแล้Gว รังเกียจน้ำในแก้A   เกลียดกันแล้วทุกเรื่อDงราว.. A/C#หรือไร Bm   มองความรักที่เรามีEm ลองหยุดคิดนะคนดีA   ทบทวนดู(D)ใหม่

A |

ล้Bmาง.. จุดร้F#mายให้เลือนEmบ..ริ้วรอAยเปื้อนDใจเรากลัEmบมาเหมือนเดิAม ด้วยรัDกที่มีA/C#..  ได้ BmยัEmงไม่สาย อภัAย..ให้กัDน..

** |

Bm | F#m |Em A | Bm | Bm |

Bm | F#m |Em A | Bm | Bm |

* | ** | ** |

D A/C# | Bm |

มองความรักที่เรามีEm ลองหยุดคิดสักนาทีAทบทวนหัวใจD..คอร์ดเพลง มดในแก้วน้ำ ดูโอเมย์ x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง มดในแก้วน้ำ ดูโอเมย์ x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า ขอ อยากขอขอโทษ รู้ ว่าโกรธ ว่าเคือง น้อยหนึ่งที่ฉันผิด ถูกคิดให้เป็นเรื่อง ดั่งเหมือนมันถึงวันโลกสลาย รัก ดั่งน้ำแก้วหนึ่ง มีมดตัวหนึ่งร่วงลงไป น้ำดื่มในแก้วเดิม ก่อนนี้ที่กิน ได้ ต้องเททิ้งทั้งใบ หรือเปล่า โอ เธอจะไม่รักกันแล้ว เพียงเจอมดในแก้ว ลืมหมดแล้วรักกันแค่ไหน เธอจะไม่รักกันแล้ว รังเกียจน้ำในแก้ว เกลียดกันแล้วทุกเรื่องราว หรือไร มองความรักที่เรามี ลองหยุดคิดนะคนดี ทบทวนดูใหม่ ล้าง จุดร้ายให้เลือน ลบ ริ้วรอยเปื้อนใจ เรากลับมาเหมือนเดิม ด้วยรักที่มี ได้ ยังไม่สาย อภัย ให้กัน มองความรักที่เรามี ลองหยุดคิดสักนาที ทบทวนหัวใจ