คนที่รอ

 Moon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนที่รอ Moon

B | B |E | E |
B | B |E | E |

ทำไมB.. จากเป็นคD#mนรักกันสุดท้าEยก็เปลี่ยนผัน เหลือแต่ฉัF#นทุกทีคนเดิD#mม..ที่เคยเติG#mมเต็มให้กันอยู่ที่ไC#m | F#หน..

 E  หรือเพราะฟ้าไม่ได้กำD#mหนดมา E  หรือระยะทางมันห่D#mาง.. ไกG#mล.. E  หรือเพราะฉันไปหลงรัD#mกคนที่เขา   ไม่ได้คู่C#mกับฉันอยู่..   ถึงต้องเจ็บF#ใจเรื่อยไป

(ว่า)คนรักฉัEน จริง ๆ แล้วเขD#mาเป็นใครคนรักฉัC#mน จริง ๆ แล้วมีBหรือไม่จากวันนี้E ฉันต้องเสีD#mยใจอีกไหG#mเมื่อไหC#mร่จะพบเธอเมื่อไหร่F#จะได้เจอ(เธอที่รอ)

B | B |E | E |

คอยมอBง.. หาเธอตลอD#mดมาหวัC#mงว่าสบตา แล้วจะรู้F#ทันทีว่าเธD#mอ.. คือคนเดีG#mยวที่ต้องการจากวันC#m | F#นี้..

 E  แม้ว่าฟ้าไม่ได้กำD#mหนดมา E  แม้ระยะทางจะห่D#mาง.. ไกG#mล.. E  แม้ว่าฉันไปหลงรักD#mคนที่เขา   ไม่ได้คู่C#mกับฉันอยู่ ก็จะหF#า..

** |

G#m | F# |E | B |
G#m | Adim |F# | F# |

** |

คนรักฉัEน จริง ๆ แล้วเขD#mาเป็นใครคนรักฉัC#mน จริง ๆ แล้วมีBไหมจากวันนี้E.. ฉันต้องเสีD#mยใจแค่ไหG#m C#m  แค่อยากF#เจอเธอคนที่รอ..

E | D#m |C#m | F# |

E | D#m G#m | C#m | F# | E | D#m | C#m | B | ( Fade Out )คอร์ดเพลง คนที่รอ Moon

เนื้อเพลง คนที่รอ Moon ทำไม จากเป็นคนรักกัน สุดท้ายก็เปลี่ยนผัน เหลือแต่ฉันทุกที คนเดิม ที่เคยเติมเต็มให้กัน อยู่ที่ไหน หรือเพราะฟ้าไม่ได้กำหนดมา หรือระยะทางมันห่าง ไกล หรือเพราะฉันไปหลงรักคนที่เขา ไม่ได้คู่กับฉันอยู่ ถึงต้องเจ็บใจเรื่อยไป (ว่า)คนรักฉัน จริงๆแล้วเขาเป็นใคร คนรักฉัน จริงๆแล้วมีหรือไม่ จากวันนี้ ฉันต้องเสียใจอีกไหม เมื่อไหร่จะพบเธอ เมื่อไหร่จะได้เจอ(เธอที่รอ) คอยมอง หาเธอตลอดมา หวังว่าสบตา แล้วจะรู้ทันที ว่าเธอ คือคนเดียวที่ต้องการ จากวันนี้ แม้ว่าฟ้าไม่ได้กำหนดมา แม้ระยะทางจะห่าง ไกล แม้ว่าฉันไปหลงรักคนที่เขา ไม่ได้คู่กับฉันอยู่ ก็จะหา คนรักฉัน จริงๆแล้วเขาเป็นใคร คนรักฉัน จริงๆแล้วมีไหม จากวันนี้ ฉันต้องเสียใจแค่ไหน แค่อยากเจอเธอคนที่รอ