เจ้าอาจสิลืม (ເຈົ້າອາດສິລືມ)

 มอส จารุภัทร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ้าอาจสิลืม มอส จารุภัทร
เนื้อร้อง/ทำนอง: มอส จารุภัทรเรียบเรียง: มอส จารุภัทร, ข้าวโอ๊ต อัปการัตน์สังกัดค่าย: โคกสูงอินดี้ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0925316331, 0972288095

เจ้าอาจลืEmมเบิ่ดแล้ว เรื่องราDววันเก่าที่สองเฮCาเคยร่วมกันมGใจอ้ายก็ยัEmงห่วงหา วันเวลDาบ่หวนคืนอ้ายยังยืCนรอเจ้Dาอยู่เด้อหล่Em

Em | D |C D | Em |
Em | D |C D | Em |

วัEmนเวลาหมุนเวียDนเปลี่ยนไปอยากบอกไว้Cใจดวงนี้ยังเหมือนเดิGยัEmงคงคิด คิดฮอดDแต่เจ้าเสมอแม้ว่าเจ้Cา..นั้น สิบ่คือGเก่า

ฮัAmกมาตั้งดน แต่ว่าเจ้Bmานั้นมาเปลี่ยนไปเจ้าไปมีCคนใหม่ ลืมคนเก่Dาที่เจ้านั้นเคยเคAmย ๆ ฮัก คนที่เจ้Bmานั่นเคยหลงตอCนนี้คงเป็นเพียงDความหลัง..

เจ้าอาจสิลืEmมเบิ่ดแล้วเรื่องราDววันเก่าที่สองเฮCาเคยร่DวมกันGมาใจอ้ายก็ยัEmงห่วงหา วันเวลาDบ่หวนคืนอ้ายยังยืCนรอเจ้Dาอยู่เด้อGหล่า

บ่ว่าสิดEmนป่านใด๋ อ้ายก็รDอ รอเสมอถึงแม้เจ้Cาสิบ่หวDนคืนมGอยากให้เจ้าฮัEmบเจ้าฮู้เอาไว้Dเด้อว่าอยากบอกว่Cา(อ้ายนี้ยังเหมือนDเดิม)

Em | D |C | Em |
Em | D |C | Em |

เจ้าคือEmสิลืมเบิ่ดแล้วละน้อแก้มDแดงลืมคนที่ฮักเจ้าแฮCมื้อนี้คำแพDงเจ้าไปอยู่Gไส      D/F#ฮอยAกอด..ของเจ้ามันยังฝังEmใจฮอยAกอด..ของเจ้ามันยังฝังEmใจอ้ายลืมบ่ได้A สิเฮ็ดจังใด๋ กะใจGมันฮัก

* | ** | *** |

Em | D | C | Em | ( x2 ) | Em |คอร์ดเพลง เจ้าอาจสิลืม มอส จารุภัทร

เนื้อเพลง เจ้าอาจสิลืม มอส จารุภัทร เจ้าอาจลืมเบิ่ดแล้ว เรื่องราววันเก่า ที่สองเฮาเคยร่วมกันมา ใจอ้ายก็ยังห่วงหา วันเวลาบ่หวนคืน อ้ายยังยืนรอเจ้าอยู่เด้อหล่า วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป อยากบอกไว้ใจดวงนี้ยังเหมือนเดิม ยังคงคิด คิดฮอดแต่เจ้าเสมอ แม้ว่าเจ้า นั้น สิบ่คือเก่า ฮักมาตั้งดน แต่ว่าเจ้านั้นมาเปลี่ยนไป เจ้าไปมีคนใหม่ ลืมคนเก่าที่เจ้านั้นเคย เคยๆฮัก คนที่เจ้านั่นเคยหลง ตอนนี้คงเป็นเพียงความหลัง เจ้าอาจสิลืมเบิ่ดแล้วเรื่องราววันเก่า ที่สองเฮาเคยร่วมกันมา ใจอ้ายก็ยังห่วงหา วันเวลาบ่หวนคืน อ้ายยังยืนรอเจ้าอยู่เด้อหล่า บ่ว่าสิดนป่านใด๋ อ้ายก็รอ รอเสมอ ถึงแม้เจ้าสิบ่หวนคืนมา อยากให้เจ้าฮับเจ้าฮู้เอาไว้เด้อว่า อยากบอกว่า(อ้ายนี้ยังเหมือนเดิม) เจ้าคือสิลืมเบิ่ดแล้วละน้อแก้มแดง ลืมคนที่ฮักเจ้าแฮง มื้อนี้คำแพงเจ้าไปอยู่ไส ฮอยกอด ของเจ้ามันยังฝังใจ ฮอยกอด ของเจ้ามันยังฝังใจ อ้ายลืมบ่ได้ สิเฮ็ดจังใด๋ กะใจมันฮัก