ห่างพอมั้ย

 นารา วาซาบิ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ห่างพอมั้ย นารา วาซาบิ

ห่างพอไหGม หรือต้องไกD/F#ลมากกว่านี้Emหรือไม่เจDอกันเลยยิ่งC Cmดี..หากทำขนาดนี้Amแล้วยังน้อยไปD

หากโลกของเธGอ..ไม่อยากมีD/F#ฉันไปวุ่นวาEmจะเดินออกมDาให้เธอก็ไC Cmด้..จะไม่ไปAmเกะกะหัวใจD ให้เธอนั้นรำGคาญคอร์ดเพลง ห่างพอมั้ย นารา วาซาบิ

เนื้อเพลง ห่างพอมั้ย นารา วาซาบิ ห่างพอไหม หรือต้องไกลมากกว่านี้ หรือไม่เจอกันเลยยิ่งดี หากทำขนาดนี้แล้วยังน้อยไป หากโลกของเธอ ไม่อยากมีฉันไปวุ่นวาย จะเดินออกมาให้เธอก็ได้ จะไม่ไปเกะกะหัวใจ ให้เธอนั้นรำคาญ