แค่อยากพูดคำว่ารัก

 FERRI NICECNX สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่อยากพูดคำว่ารัก NICECNX feat. FERRI

แค่อยากพูดคำว่ารักDสักคำให้ชื่นใDmaj7และจะไม่ทำให้เธBmอผิดหวัง หรือร้องAไห้ตอนนี้Dไม่มีเธออGยู่ แต่ฉันจะทำให้F#mเธอรู้Bmแต่ไม่หวัEmงให้เธอนั้นคืนกลับมAา..(มาตรงที่เดิม)

D | Dmaj7 |Bm | A D |
G | F#m Bm |Em | A |

ยังจำทุกรักDเรื่องราว และยังคิดถึงFmaj7ทุกทียังเฝ้ามองหBmาบางคราว ไม่ว่าผ่านพ้Aนเป็นปีDแม้เธอจากไปGจะไกลเท่าไหร่ รักเราไม่จางหายพูF#mดว่ารัก ว่ารัก ทุกครั้Bmงมีความหมายแม้Emว่าเราต้องจากกันแสนไกA

ไม่Dว่าจะอีกนานหมื่นพันกี่ปีแสงฉันDmaj7ยังคงแสดงความรักที่มากมายจะคอBmยบอกรักเธอจงรับเอาไปพับเก็บเอาไว้Aในลิ้นชักอย่าให้มันDต้องจางหายอยู่Gกับฉันแล้วเธอจะไม่เหF#mงาแต่เธBmอไปอยู่กับเขEmา คนที่เหงาคือฉันเอA

ยังคิดถึDงเธอทุกคืนที่หลับตากอดแต่หมอDmaj7นคอยให้เธอได้กลับมาหากวันไหBmนเธอเดินผ่านช่วยเก็AบเอาความคิดถึDงของฉันทีGออยู่ตรงนี้ ไม่F#mได้ไปBmไหนเปิดใจEmเอาไว้ให้ฉันหน่อยนะเธA

* |

บทเพลงที่ฉันได้เขียDนเรื่องราวของสองDmaj7เราในวันที่เธอมีเขBmาคอยยืนข้าง ๆA กายแม้ฉัDนไม่มีเธออยู่G แต่ฉันจะทำให้F#mเธอรู้BmและจดจำEm คำ ๆ นี้ตลอดไปA(คำว่ารักเธอ/มาตรงที่เดิม)

D | Dmaj7 |Bm | A D |
G | F#m Bm |Em | A |

* | * | ** |

D | Dmaj7 |Bm | A D |
G | F#m Bm |Em | A |คอร์ดเพลง แค่อยากพูดคำว่ารัก NICECNX feat. FERRI

เนื้อเพลง แค่อยากพูดคำว่ารัก NICECNX feat. FERRI แค่อยากพูดคำว่ารักสักคำให้ชื่นใจ และจะไม่ทำให้เธอผิดหวัง หรือร้องไห้ ตอนนี้ไม่มีเธออยู่ แต่ฉันจะทำให้เธอรู้ แต่ไม่หวังให้เธอนั้นคืนกลับมา มาตรงที่เดิม ยังจำทุกรักเรื่องราว และยังคิดถึงทุกที ยังเฝ้ามองหาบางคราว ไม่ว่าผ่านพ้นเป็นปี แม้เธอจากไปจะไกลเท่าไหร่ รักเราไม่จางหาย พูดว่ารัก ว่ารัก ทุกครั้งมีความหมาย แม้ว่าเราต้องจากกันแสนไกล ไม่ว่าจะอีกนานหมื่นพันกี่ปีแสง ฉันยังคงแสดงความรักที่มากมาย จะคอยบอกรักเธอจงรับเอาไปพับ เก็บเอาไว้ในลิ้นชักอย่าให้มันต้องจางหาย อยู่กับฉันแล้วเธอจะไม่เหงา แต่เธอไปอยู่กับเขา คนที่เหงาคือฉันเอง ยังคิดถึงเธอทุกคืนที่หลับตา กอดแต่หมอนคอยให้เธอได้กลับมา หากวันไหนเธอเดินผ่าน ช่วยเก็บเอาความคิดถึงของฉันที รออยู่ตรงนี้ ไม่ได้ไปไหน เปิดใจเอาไว้ให้ฉันหน่อยนะเธอ บทเพลงที่ฉันได้เขียนเรื่องราวของสองเรา ในวันที่เธอมีเขาคอยยืนข้างๆกาย แม้ฉันไม่มีเธออยู่ แต่ฉันจะทำให้เธอรู้ และจดจำ คำๆนี้ตลอดไป คำว่ารักเธอ