จม

 กะลา Num Kala สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จม หนุ่ม กะลา Num Kala
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณพสิน แสงสุวรรณเรียบเรียง: ศิลปกร มณีเนตรดนตรี: อาณัติ เอี่ยมวงศ์ศรีกุล, ศิลปากร มณีเนตร, กฤษณพงศ์ มีพรหมดี, ข้าวฟ่างโปรดิวเซอร์: เทียนชัย เกียรติปรุงเวชสังกัดค่าย: genie records

อยากให้วันเวลCาคืนกลับมาเหมือนเก่าอยากให้เรAmาคืนกลับมาได้ไหมยังคิดถึงFอยู่

 C  เหมือนว่าเธอยังคงอยู่ตรงนี้ Em  เหมือนว่าเธอไม่เคยได้จากฉันไป Am  เหมือนว่ารักของเราไม่จางหาย   ยังเหมือDmนเดิมไม่เคยเปลี่Gยน

 C  แม้ว่าเธอจะไม่อยู่กับฉัน E7  แม้ว่าโลกมันจะไม่เหมือนเก่า Am  แม้ตอนนี้จะไม่มีคำว่าเรา   ไม่เหลืDmออะไรต่อไG

แต่ว่าฉัEmน.. นั้นยังจมกับควาAmมหลังอยู่ตรงนี้Em.. ยังคงมีควาFมหวังว่าสักวัG

อยากให้วันเวลCาคืนกลับมาเหมือนเก่าอยากให้เรAmาคืนกลับมาได้ไหมยังคิดถึงFอยู่ ยังไม่หายEmไปยังไม่ลDmบ ไม่เลือนสักทีG

อยากให้เธCอยืนอยู่ตรงที่เก่าอยากจะขAmอเธอแค่อีกสักทีเมื่อเธอรู้Fตัว และฉันรู้Emดีว่าคงDmจะไม่มีวัGนที่เธอกลับมา..

C | C |

 C  เหมือนว่าเธอยังคงอยู่ตรงนี้ Em  รูปของเธอยังคงวางอยู่ที่เก่า Am  เพลงที่เราชอบฟังในตอนเช้า   ฉัDmนยังคงเปิดฟัG

 C  ถึงวันนี้จะไม่มีเธอแล้ว E7  แม้ว่าโลกมันจะไม่เหมือนเก่า Am  แม้ตอนนี้จะไม่มีคำว่าเรา   ไม่เหลืDmออะไรต่อไปG

* | ** | *** |

F | Em |F | C |
F | Em |F | G |

** | *** |

F Em Dm | G |
F Em Dm | Cmaj7 |คอร์ดเพลง จม หนุ่ม กะลา Num Kala

เนื้อเพลง จม หนุ่ม กะลา Num Kala อยากให้วันเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่า อยากให้เราคืนกลับมาได้ไหม ยังคิดถึงอยู่ เหมือนว่าเธอยังคงอยู่ตรงนี้ เหมือนว่าเธอไม่เคยได้จากฉันไป เหมือนว่ารักของเราไม่จางหาย ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน แม้ว่าเธอจะไม่อยู่กับฉัน แม้ว่าโลกมันจะไม่เหมือนเก่า แม้ตอนนี้จะไม่มีคำว่าเรา ไม่เหลืออะไรต่อไป แต่ว่าฉัน นั้นยังจมกับความหลัง อยู่ตรงนี้ ยังคงมีความหวังว่าสักวัน อยากให้วันเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่า อยากให้เราคืนกลับมาได้ไหม ยังคิดถึงอยู่ ยังไม่หายไป ยังไม่ลบ ไม่เลือนสักที อยากให้เธอยืนอยู่ตรงที่เก่า อยากจะขอเธอแค่อีกสักที เมื่อเธอรู้ตัว และฉันรู้ดี ว่าคงจะไม่มีวันที่เธอกลับมา เหมือนว่าเธอยังคงอยู่ตรงนี้ รูปของเธอยังคงวางอยู่ที่เก่า เพลงที่เราชอบฟังในตอนเช้า ฉันยังคงเปิดฟัง ถึงวันนี้จะไม่มีเธอแล้ว แม้ว่าโลกมันจะไม่เหมือนเก่า แม้ตอนนี้จะไม่มีคำว่าเรา ไม่เหลืออะไรต่อไป