ดีกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย

 แป้ง ศศิรดา สตริง อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดีกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย แป้ง ศศิรดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทดนตรี: ธงชัย ถาวรโชติ, อ๊อฟไง จะใครล่ะ, Aon Music Studio, PG Melodyสังกัดค่าย: ทองมณีมิวสิคติดต่องานแสดง: 0854819499

E | F# |D#m | G#m |
E | F# |B | F# |

ถ้าบอBกว่าชอบเธอไปตรง ๆแล้วเธอจะเขินหรือเปD#mล่าถ้าบอG#mกว่าฉันก็ปลื้มเธอนะไม่รู้ว่าเธอจะรู้สึกF#เช่นไร

เราEห่างไกลในทาF#งชีวิตเลยไม่กล้าพูดD#mว่าพรหมลิขิG#mต..ชักพาให้เป็นC#mไป.. F#จนได้EมาเจอกับเธอตอนF#นี้..

ถ้าถาBมว่าฉันรู้สึกดีไหมบอกเลยได้ใจไปตั้งแต่D#mแรกเจอที่เหลืG#mอก็คงขึ้นอยู่กับเธอจะคิดเหมือนฉันคิดไว้F#หรือยังปล่อยให้หวัEงข้างเดียวคงปวF#ดใจถ้าสิ่งที่มอEงอยู่เป็นไปไม่D#mได้โอ้ย ใจC#mฉันมันละลายอยากไปนอF#นได้ซบตรงตักเธB | B7อ..

อย่าเผลอน่ารัEกกว่านี้ได้ไF#หมอย่าทำเป็นเหมือD#mนว่าใจตรงกัG#mถ้าเกิดว่าเธC#mอไม่รู้สึกอย่างนั้F#ก็ฆ่ากันให้ตาBยเลยจะดีกว่าไหB7นึกว่าสงสาEรคนที่ชอบเF#ธอจะได้ไม่เผลD#mอทำอะไรห่วย ๆ G#mไปฉันจะยอC#mมยับยั้งชั่งใF#จะอยู่แบบคEนแอบรักก็ไF#ด้ดีกว่า..ไม่เป็นBอะไรเลย

E | F# |D#m | G#m |E | F# |B | B7 |

E | F# |D#m | G#m |E | F# |B | F# |

* | ** |

ฉันจะยอC#mมยับยั้งชั่งใF#จะอยู่แบบคEนแอบรักก็ไF#ด้ดีกว่า..ไม่เป็นBอะไรเลย

G#m | G#m |E | E |F# | F# |

ดีกว่า..ไม่เป็นBอะไรเลย..คอร์ดเพลง ดีกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย แป้ง ศศิรดา

เนื้อเพลง ดีกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย แป้ง ศศิรดา ถ้าบอกว่าชอบเธอไปตรงๆแล้วเธอจะเขินหรือเปล่า ถ้าบอกว่าฉันก็ปลื้มเธอนะ ไม่รู้ว่าเธอจะรู้สึกเช่นไร เราห่างไกลในทางชีวิต เลยไม่กล้าพูดว่าพรหมลิขิต ชักพาให้เป็นไป จนได้มาเจอกับเธอตอนนี้ ถ้าถามว่าฉันรู้สึกดีไหม บอกเลยได้ใจไปตั้งแต่แรกเจอ ที่เหลือก็คงขึ้นอยู่กับเธอ จะคิดเหมือนฉันคิดไว้หรือยัง ปล่อยให้หวังข้างเดียวคงปวดใจ ถ้าสิ่งที่มองอยู่เป็นไปไม่ได้ โอ้ย ใจฉันมันละลาย อยากไปนอนได้ซบตรงตักเธอ อย่าเผลอน่ารักกว่านี้ได้ไหม อย่าทำเป็นเหมือนว่าใจตรงกัน ถ้าเกิดว่าเธอไม่รู้สึกอย่างนั้น ก็ฆ่ากันให้ตายเลยจะดีกว่าไหม นึกว่าสงสารคนที่ชอบเธอ จะได้ไม่เผลอทำอะไรห่วยๆไป ฉันจะยอมยับยั้งชั่งใจ จะอยู่แบบคนแอบรักก็ได้ ดีกว่า ไม่เป็นอะไรเลย ฉันจะยอมยับยั้งชั่งใจ จะอยู่แบบคนแอบรักก็ได้ ดีกว่า ไม่เป็นอะไรเลย ดีกว่า ไม่เป็นอะไรเลย