ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือ

 PARATA สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือ PARATA ภารต้า
เนื้อร้อง/ทำนอง: วีรยุทธ ชูลีกร (HALEEM)เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: PARATA (ภารต้า)สังกัดค่าย: PARATA MUSICติดต่องานแสดง: 0989131553

ความฝันยังเลือนGลาง ไม่รู้Aปลายทางเป็นเช่นDไรแต่ฉันก็อุ่นGใจ..ที่มีAเธอเดินไปกับDฉัน..A

D A | Bm |G F#m | Em A |

เหนื่อยหน่อยนDะที่เดินร่วมทาAงกับคนอย่างฉัBmเหนื่อยหน่อยนGะที่ฝันต้นทุนF#mต่ำมันไปEmไม่ถึงสักทีA

ขอบคุณนDะที่ยังเชื่อใจA/C#ผู้ชายคนนี้Bmอาจเป็นคGนที่มันไม่ค่อF#mยมียังดีEmที่ยังมีเธAอ..ให้สุขใD | D7จ..

ความฝันยังเลือGนลางไม่รู้Aปลายทางเป็นเช่นDไรแต่ฉันก็อุ่นGใจ..ที่มีAเธอเดินไปกับDฉันขอบคุGณ..ที่ยังAรัก ขอบคุF#mณที่ไม่ปล่อยมือBmกันขอบฟ้Emาอาจไกลกว่าใจAฝัน..แต่มัEmนต้องมีสักวัAน(ที่เป็นของเรา)

G | A |

 F#m  รอยยิ้มของเธอที่ทำให้ฉัBmนมีแรงสู้ไหว F#m  ความรักของเธอ   ที่โอบกอดฉัBmนให้ความเหนื่อยหาย   ยังพEmยายามอยู่ทุก ๆ วัน   ให้ชีGวิตของเราดีกว่านี้A

* |

แม้ฝันยังเลือนGลาง ไม่รู้Aปลายทางไกลแค่Dไหนแต่ฉันก็อุ่นGใจ..ที่มีAเธอเดินไปกับDฉันขอบคุGณ..ที่ยังAรัก ขอบคุF#mณที่ไม่ปล่อยมือBmกันขอบฟ้Emาอาจไกลกว่าใจAฝัน..แต่มัEmนต้องมีสักวัAน..

ที่เราจะไปGถึง แม้มันแสนDไกลสักวันต้องไปGถึง ถ้าเรายังจับDมือกันไว้D7ต้องไปGถึง ตราบใดที่รัBmกเรายังไม่จางหายมันGต้องมีสักวัAน.. ที่เป็นของเรDา..คอร์ดเพลง ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือ PARATA ภารต้า

เนื้อเพลง ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือ PARATA ภารต้า ความฝันยังเลือนลาง ไม่รู้ปลายทางเป็นเช่นไร แต่ฉันก็อุ่นใจ ที่มีเธอเดินไปกับฉัน เหนื่อยหน่อยนะที่เดินร่วมทางกับคนอย่างฉัน เหนื่อยหน่อยนะที่ฝันต้นทุนต่ำ มันไปไม่ถึงสักที ขอบคุณนะที่ยังเชื่อใจผู้ชายคนนี้ อาจเป็นคนที่มันไม่ค่อยมี ยังดีที่ยังมีเธอ ให้สุขใจ ความฝันยังเลือนลาง ไม่รู้ปลายทางเป็นเช่นไร แต่ฉันก็อุ่นใจ ที่มีเธอเดินไปกับฉัน ขอบคุณ ที่ยังรัก ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกัน ขอบฟ้าอาจไกลกว่าใจฝัน แต่มันต้องมีสักวัน(ที่เป็นของเรา) รอยยิ้มของเธอที่ทำให้ฉันมีแรงสู้ไหว ความรักของเธอ ที่โอบกอดฉันให้ความเหนื่อยหาย ยังพยายามอยู่ทุกๆวัน ให้ชีวิตของเราดีกว่านี้ แม้ฝันยังเลือนลาง ไม่รู้ปลายทางไกลแค่ไหน แต่ฉันก็อุ่นใจ ที่มีเธอเดินไปกับฉัน ขอบคุณ ที่ยังรัก ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกัน ขอบฟ้าอาจไกลกว่าใจฝัน แต่มันต้องมีสักวัน ที่เราจะไปถึง แม้มันแสนไกล สักวันต้องไปถึง ถ้าเรายังจับมือกันไว้ ต้องไปถึง ตราบใดที่รักเรายังไม่จางหาย มันต้องมีสักวัน ที่เป็นของเรา