ยินดีมากกว่า

 Phumin อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยินดีมากกว่า Phumin ภูมิมินท์ บึงชารี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภูมิมินท์ บึงชารี (Phumin)เรียบเรียง: ภูมิมินท์ บึงชารี (Phumin)ดนตรี: ภิรศักดิ์ สุวรรณศรีโปรดิวเซอร์: จ๊อบ เสรีสังกัดค่าย: Suem reccord (สึม)

D | F#m |Bm | A |
D | F#m |Bm | A |

จะจดจำDในทุกนาที..ที่เราเคยมีF#mเวลาร่วมกันคิBmดถึงกันบ้าง ในฐานAะผู้เคยร่วมทางเธDอจะอยู่ตรงนั้น อยู่ตรงกลาF#mงใจฉันตลอดไปถ้าไม่ไหBmวนึกถึงกันได้ฉันจะไปAปลอบใจเธอเอง

ขอDให้เธอได้มี..เพื่อนดี ๆF#m มาเติมช่องว่างในBmทุกการเดินทาง ก็ขอเส้นทาAงจงมีแต่ความสุขจะเก็บมันไว้Dในความทรงจำทุกถ้อยคำF#mที่เธอร่ำลาไม่เคยคิBmดโกรธเลยนะแม้เสียน้ำตAากับการจากไปก็ตาม

แต่ถือDว่าเป็นเรื่องราว เรื่องดี ๆF#m ที่มีแก่ฉันขอบคุBmณทุกคืนวัน จากใจฉัAนคนเดิมของเธอฉัDนยินดีเสมอ..กับทางเดิF#mนที่เธอเลือกเองBmอให้เสียงเพลง..บทเพลงนี้Aส่งไปให้ฟัง

ขอDให้รักของเรา..มันกลายมาเป็F#mนเรื่องราวดี ๆถึงแม้Bmจบลงครั้งนี้ ขอให้เรAาให้อภัยกันฉันDยังรัก ยังห่วงห่วงตัวเธF#mออย่าให้เจอเรื่องร้ายให้เธBmอจำชื่อฉันไว้ ฉันจะไปAส่งทางเธอเอง

ในDทุกความสัมพันธ์ก่อนจากกัF#mนจะต้องมีน้ำตาครั้งนี้Bmขอให้คิดว่า..มันเป็นน้ำตAาแห่งความตื้นตัน

ความหวังดีDของเราสองคนจะเป็นแรF#mงผลักดันให้กันตลอดไปหากว่าวัBmนพรุ่งนี้เป็นเช่นไรเธอจะอยู่ในAใจฉันตลอดกาล

* |

D | F#m |Bm | A |
D | F#m |Bm | A |

* | * |

หากเธอDได้ฟังเพลงนี้โปรดนึกถึงกัF#mนในบางเวลารัBmกมาก ๆ เลยนะ จะในฐานะAอะไรก็ตามก็ยังDคงเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในใF#mจของฉันตลอดกาลต่อจากนี้Bmเราสองแยกทางแต่ฉันยินดีAที่เคยมีเธอ

ล้Dา..ลาลา ลาลF#mา ล้าลาต่อแต่นี้Bmเราสองแยกทางแต่ฉันยินดีAที่เคยมีเธอ..ร่วมเดินตลอดมDา..คอร์ดเพลง ยินดีมากกว่า Phumin ภูมิมินท์ บึงชารี

เนื้อเพลง ยินดีมากกว่า Phumin ภูมิมินท์ บึงชารี จะจดจำในทุกนาที ที่เราเคยมีเวลาร่วมกัน คิดถึงกันบ้าง ในฐานะผู้เคยร่วมทาง เธอจะอยู่ตรงนั้น อยู่ตรงกลางใจฉันตลอดไป ถ้าไม่ไหวนึกถึงกันได้ ฉันจะไปปลอบใจเธอเอง ขอให้เธอได้มี เพื่อนดีๆมาเติมช่องว่าง ในทุกการเดินทาง ก็ขอเส้นทางจงมีแต่ความสุข จะเก็บมันไว้ในความทรงจำ ทุกถ้อยคำที่เธอร่ำลา ไม่เคยคิดโกรธเลยนะ แม้เสียน้ำตากับการจากไปก็ตาม แต่ถือว่าเป็นเรื่องราว เรื่องดีๆที่มีแก่ฉัน ขอบคุณทุกคืนวัน จากใจฉันคนเดิมของเธอ ฉันยินดีเสมอ กับทางเดินที่เธอเลือกเอง ขอให้เสียงเพลง บทเพลงนี้ส่งไปให้ฟัง ขอให้รักของเรา มันกลายมาเป็นเรื่องราวดีๆถึงแม้จบลงครั้งนี้ ขอให้เราให้อภัยกัน ฉันยังรัก ยังห่วง ห่วงตัวเธออย่าให้เจอเรื่องร้าย ให้เธอจำชื่อฉันไว้ ฉันจะไปส่งทางเธอเอง ในทุกความสัมพันธ์ ก่อนจากกันจะต้องมีน้ำตา ครั้งนี้ขอให้คิดว่า มันเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตัน ความหวังดีของเราสองคน จะเป็นแรงผลักดันให้กันตลอดไป หากว่าวันพรุ่งนี้เป็นเช่นไร เธอจะอยู่ในใจฉันตลอดกาล หากเธอได้ฟังเพลงนี้ โปรดนึกถึงกันในบางเวลา รักมากๆเลยนะ จะในฐานะอะไรก็ตาม ก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียว หนึ่งเดียวในใจของฉันตลอดกาล ต่อจากนี้เราสองแยกทาง แต่ฉันยินดีที่เคยมีเธอ ล้า ลาลา ลาลา ล้าลา ต่อแต่นี้เราสองแยกทาง แต่ฉันยินดีที่เคยมีเธอ ร่วมเดินตลอดมา