ฉันจะรอ

 BEAMnawarat PONCHET สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันจะรอ PONCHET Feat. BEAMnawarat
เนื้อร้อง/ทำนอง: PONCHET

C | Bm |Am | G |
C | Bm E7 |Am Cm | G |

แค่อยากจะรู้Cว่าเขาดูแล..เธอได้ดีBmหรือเปล่าในตอนเช้า Amๆ เขาเคยจูบเธDอบ้างไหGในตอนกลางคืCนเขาเล่านิทาน..ให้เธอฟัBmง..ก่อE7นนอนหรือAm Cmไม่..อยากรู้Gจัง..  Dm G

เวลาทะเลCาะเขาชอบขึ้นเสียงตะโกนใส่เธBmอหรือเปล่าในตอนหนาว ๆAm เขาเคยกอดเธDอบ้างไหGก็ยินดีนCะที่เห็นเธอมีความสุขกับคBmน..ที่E7เธอคิดว่Am Cmาใช่..ฉันดีGใจ..

ก็คนCเคยรัก มันก็เลยต้องห่วงเป็นธรรมดาที่คอBmยถามไถ่ก็แค่ต้องการให้เธอเข้าใจว่าฉันยังห่Amวง โอ้ หมดทั้งใจDฉันยังให้เธGอ ถึงแม้ว่าเธอจะไปให้ใคร

ผ่านมาหลายปีC แต่ว่าฉันก็ยังคิดถึงเธอยังเซฟรูปไว้ในคอBmมละก็เพราะว่าฉันคิดถึงเธอE7ที่เก็บเบอร์ไAmว้ละก็เพราะว่าฉันคิดถึงเธCmและฉันไม่รู้เลยจริง ๆGว่าทำไมฉันยังไม่ลืมเDm Gธอ

ก็คนเคยรัCกมันก็มีบางครั้งที่ยังคิดถึBmมันก็มีบางครั้งที่ยังลึกซึ้Amงอยู่..D โปรดเข้าGใจก็ยินดีนะCที่เห็นเธอมีความสุขกับคBmอย่างที่E7เธอคิดว่Am Cmาใช่..       ฉันดีGใจแต่อยากจะถาม

ที่Cผ่านมาเธอยังคงคิดถึBmงกันไหมฉันแค่เพียงต้องกาAmที่จะรู้Dว่าฉันยังGคงพอมีโอกาสและฉันCจะยังคงรอแต่เธอแม้นาBmนแค่ไหนขอE7โอกาสแก้ไAmข ฉันจะทำCmมันให้ดีG

อยากให้รู้Cว่ามีคนหนึ่งที่ยังคงคิดถึBmงเธอแล้วต้องรอAmอีกนานเท่าไรD กว่าจะพบกันGใหม่แต่ก็ดีCที่เห็นเธอมีความสุขแบบBm E7นี้..ขอให้เธอAm7ได้รักกับเขCmากันไปนาน ๆG

* |

ที่Cผ่านมาเธอยังคงคิดถึBmงกันไหมฉันแค่เพียงต้องกาAmร.. เยอีเDย เย้Gเอ..คอร์ดเพลง ฉันจะรอ PONCHET Feat. BEAMnawarat

เนื้อเพลง ฉันจะรอ PONCHET Feat. BEAMnawarat แค่อยากจะรู้ว่าเขาดูแล เธอได้ดีหรือเปล่า ในตอนเช้าๆเขาเคยจูบเธอบ้างไหม ในตอนกลางคืนเขาเล่านิทาน ให้เธอฟัง ก่อนนอนหรือไม่ อยากรู้จัง เวลาทะเลาะ เขาชอบขึ้นเสียงตะโกนใส่เธอหรือเปล่า ในตอนหนาวๆเขาเคยกอดเธอบ้างไหม ก็ยินดีนะที่เห็นเธอมีความสุขกับคน ที่เธอคิดว่าใช่ ฉันดีใจ ก็คนเคยรัก มันก็เลยต้องห่วงเป็นธรรมดา ที่คอยถามไถ่ก็แค่ต้องการให้เธอเข้าใจ ว่าฉันยังห่วง โอ้ หมดทั้งใจ ฉันยังให้เธอ ถึงแม้ว่าเธอจะไปให้ใคร ผ่านมาหลายปี แต่ว่าฉันก็ยังคิดถึงเธอ ยังเซฟรูปไว้ในคอมละก็เพราะว่าฉันคิดถึงเธอ ที่เก็บเบอร์ไว้ละก็เพราะว่าฉันคิดถึงเธอ และฉันไม่รู้เลยจริงๆว่าทำไมฉันยังไม่ลืมเธอ ก็คนเคยรักมันก็มีบางครั้งที่ยังคิดถึง มันก็มีบางครั้งที่ยังลึกซึ้งอยู่ โปรดเข้าใจ ก็ยินดีนะที่เห็นเธอมีความสุขกับคน อย่างที่เธอคิดว่าใช่ ฉันดีใจ แต่อยากจะถาม ที่ผ่านมาเธอยังคงคิดถึงกันไหม ฉันแค่เพียงต้องการ ที่จะรู้ว่าฉันยังคงพอมีโอกาส และฉันจะยังคงรอแต่เธอแม้นานแค่ไหน ขอโอกาสแก้ไข ฉันจะทำมันให้ดี อยากให้รู้ว่ามีคนหนึ่งที่ยังคงคิดถึงเธอ แล้วต้องรออีกนานเท่าไร กว่าจะพบกันใหม่ แต่ก็ดีที่เห็นเธอมีความสุขแบบนี้ ขอให้เธอได้รักกับเขากันไปนานๆ ที่ผ่านมาเธอยังคงคิดถึงกันไหม ฉันแค่เพียงต้องการ เยอีเย เย้เอ