เค้าคงไม่มาหา

 NONNY9 PONCHET VARINZ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เค้าคงไม่มาหา PONCHET feat. VARINZ, NONNY9
ดนตรี/โปรดิวเซอร์: Boo Quincy

Em A | F#m Bm |Em A | D |

พยายามไม่ให้Gเธอมีน้ำตAา แต่ฉันF#mเองก็รู้ดีว่าBmไม่มีทาGงที่จะขAอก็เพราDะว่าเธอรักมากกว่าฉันหวังว่าใEmนสักวัAนเธอจะลืF#mมเค้าไBmแต่ไม่รู้เหมือนกัEmนว่าเธAอจะลืมDมันเมื่อไหร่

แต่ที่ฉันทำได้Gคงได้เพียงแค่กอดเAธอรู้F#mอยู่แล้วว่าจะต้องปลอBmมันคงดีEmกับเธอแต่ไม่AกับฉัD

ในวันนี้G ฉันเห็AนเธอเสียใF#mเธอยกBmแก้วขึ้นไEmป แล้วพูดว่าเธAอยังคิดถึงDเค้าแต่ตอนนี้G ฉันขอAให้เข้าใF#mช่วยเลิกทำร้าBmยตัวเองได้ไหมEm ได้ไหมA ฉันขอเDถอะ

ถ้าเธอยังคิดถึงเค้Emา ก็ขอAเถอะอย่าไปเมF#mรู้Bmว่าเธอนั้นเศร้Emา แต่เค้าก็คงAไม่มาDหาจะให้ฉันแทนที่เค้Emา ก็คงAไม่มีปัญญF#mา..ไม่Bmมีสิทธิ์รักษEmาใจเธอแทนเค้Aา ไม่มีDเลย

โอ้ Baby girGl เธอเศร้าน่ะได้แต่อย่าร้องไห้Aให้มันเลยเธอคิดว่าเหล้F#mาจะช่วยบรรเทาจะ Hang ouBmt ให้มันลืมต่อให้เธอดื่GมหนักหวังจะลืมรัAกที่มันช้ำแต่หลังจากที่Dเธอสร่างรู้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันยังชัด

ชัGดเจนทุกควาAมทรงจำหมF#mายถึงเธอกับเค้าวันนี้เหมือนฟ้Bmาลงทัณฑ์ไม่Gอยากเห็นเธอAนั่น Hurtแต่เค้Dาคงไม่กลับมาหาเธอเหมือนเดิม

ฉันยังคิดGถึงเธอในห้อAงที่ว่างF#mเปล่าห้อBmงที่มีแต่ความปวดร้Emาวของเธอที่วาAงไว้กับDฉัน

ก็รู้เธอเสียใจG แต่ว่าฉันไม่ใช่เค้Aถึงรักเธอเท่าไหF#mร่เป็นได้แค่คนแก้เหงBmไม่ว่าฉันเป็Emนแค่ที่กันฝนชั่วคราAไม่เป็นไรนะเธDอ เธอเจ็บตรงไหนมาให้ฉันคอยบรรเทา

* | * |

Em A | F#m Bm |Em A | D |คอร์ดเพลง เค้าคงไม่มาหา PONCHET feat. VARINZ, NONNY9

เนื้อเพลง เค้าคงไม่มาหา PONCHET feat. VARINZ, NONNY9 พยายามไม่ให้เธอมีน้ำตา แต่ฉันเองก็รู้ดีว่า ไม่มีทางที่จะขอก็เพราะว่าเธอรักมากกว่า ฉันหวังว่าในสักวันเธอจะลืมเค้าไป แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะลืมมันเมื่อไหร่ แต่ที่ฉันทำได้คงได้เพียงแค่กอดเธอ รู้อยู่แล้วว่าจะต้องปลอบ มันคงดีกับเธอแต่ไม่กับฉัน ในวันนี้ ฉันเห็นเธอเสียใจ เธอยกแก้วขึ้นไป แล้วพูดว่าเธอยังคิดถึงเค้า แต่ตอนนี้ ฉันขอให้เข้าใจ ช่วยเลิกทำร้ายตัวเองได้ไหม ได้ไหม ฉันขอเถอะ ถ้าเธอยังคิดถึงเค้า ก็ขอเถอะอย่าไปเมา รู้ว่าเธอนั้นเศร้า แต่เค้าก็คงไม่มาหา จะให้ฉันแทนที่เค้า ก็คงไม่มีปัญญา ไม่มีสิทธิ์รักษาใจเธอแทนเค้า ไม่มีเลย โอ้ Baby girl เธอเศร้าน่ะได้ แต่อย่าร้องไห้ให้มันเลย เธอคิดว่าเหล้าจะช่วยบรรเทาจะ Hang out ให้มันลืม ต่อให้เธอดื่มหนักหวังจะลืมรักที่มันช้ำ แต่หลังจากที่เธอสร่างรู้ไหม ทุกสิ่งทุกอย่างมันยังชัด ชัดเจนทุกความทรงจำ หมายถึงเธอกับเค้าวันนี้เหมือนฟ้าลงทัณฑ์ ไม่อยากเห็นเธอนั่น Hurt แต่เค้าคงไม่กลับมาหาเธอเหมือนเดิม ฉันยังคิดถึงเธอในห้องที่ว่างเปล่า ห้องที่มีแต่ความปวดร้าวของเธอที่วางไว้กับฉัน ก็รู้เธอเสียใจ แต่ว่าฉันไม่ใช่เค้า ถึงรักเธอเท่าไหร่เป็นได้แค่คนแก้เหงา ไม่ว่าฉันเป็นแค่ที่กันฝนชั่วคราว ไม่เป็นไรนะเธอ เธอเจ็บตรงไหนมาให้ฉันคอยบรรเทา