ไว้ใจบ่ได้

 MIXSJAY PONCHET Z TRIP แร็พ คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไว้ใจบ่ได้ PONCHET feat. MIXSJAY, Z TRIP
เนื้อร้อง/ทำนอง: PONCHET, MIXSJAY, Z TRIPดนตรี/โปรดิวเซอร์: PKN BEAT

Fmaj7 | Em |Dm | Cmaj7 |
Fmaj7 | Em |Dm | Cmaj7 |

เธอบอกว่าฉัFmaj7นไว้ใจบ่ได้ ว่าฉัEmนนั้นจะใจร้ายเธอบอกป้อจาDmยก็เหมือนกันหมดนิสัCmaj7ยเหมือนกันทุกคน

* |

เธอบอกว่าฉันFmaj7ไว้ใจไม่ได้แต่อันที่จริEmงนะมันไม่ใช่แค่อยากให้เธDmอเข้ามาใกล้ ๆฉันจะทำCmaj7ให้เธอไว้ใจ

แค่บอกพี่มFmaj7าได้เลย ว่าเธอไม่ชอEmบอะไรฉันจะไม่ทำDmให้เธอเดือดร้อนรับรองได้เลCmaj7ยว่าฉันไม่ได้เหมือนใคร

รับรองได้เลFmaj7ยฉันจะไม่ทำเหมือนใครพี่พี่รีมิ๊Emกจะทำให้เธอเชื่อใจเธออย่าไปฟัDmงเลยคำที่ใครพูดมาเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูCmaj7 ให้เธอนั้นรู้ทุกอย่าง

ฉันอยากให้เธFmaj7อช่วยเปิดใจกรุณาผู้Emชายไม่เหมือนกันทุกคนอยากให้เธอลืDmมเรื่องที่เธอเคยรู้มาฉันจะทำให้เธอไว้Cmaj7ใจของฉันเลยทุกทาง

ถ้าเธอคบคFmaj7นที่หน้าตา ให้ไปหาเอEmาต่างหน้าอ้าDmยบ่มีปัญญาจะศัลยกรรCmaj7เอายังงี้ละกัFmaj7น จะอยู่กับเธอทุกวัEmรักฉันดูสักครั้Dmง..นะเธCmaj7อ..

* | * |

ว่าแต่ผู้สาFmaj7วแบบเธอ.. ว่าEmแต่ grilไม่รู้Dmจะหาที่ไหนละนะไอ้หน้Cmaj7าแบบเธอแก้Fmaj7มแบบเธอ.. ยิ้มEmแบบเธอ..ไอ้ผมก็ชอDmบจริง ๆ หัวเราะเลยนะแล้วว่าCmaj7แต่เธอ

 Fmaj7  just hold my haEmnd for a whDmile for a whCmaj7ile Fmaj7  เปิ้ลฮักตัว เปิ้ลฮักตัEmว แต๊ ๆ นDmา..   กลับกันนะผมนั่Cmaj7งแท็กซี่มา

* | * |

   ไว้ใจFmaj7ได่กา..  ไว้ใจEmได่กา.. Dm  ไว้ใจได่กา..     Cmaj7

** |คอร์ดเพลง ไว้ใจบ่ได้ PONCHET feat. MIXSJAY, Z TRIP

เนื้อเพลง ไว้ใจบ่ได้ PONCHET feat. MIXSJAY, Z TRIP เธอบอกว่าฉันไว้ใจบ่ได้ ว่าฉันนั้นจะใจร้าย เธอบอกป้อจายก็เหมือนกันหมด นิสัยเหมือนกันทุกคน เธอบอกว่าฉันไว้ใจไม่ได้ แต่อันที่จริงนะมันไม่ใช่ แค่อยากให้เธอเข้ามาใกล้ๆฉันจะทำให้เธอไว้ใจ แค่บอกพี่มาได้เลย ว่าเธอไม่ชอบอะไร ฉันจะไม่ทำให้เธอเดือดร้อน รับรองได้เลยว่าฉันไม่ได้เหมือนใคร รับรองได้เลยฉันจะไม่ทำเหมือนใคร พี่พี่รีมิ๊กจะทำให้เธอเชื่อใจ เธออย่าไปฟังเลยคำที่ใครพูดมา เดี๋ยวฉันจะทำให้ดู ให้เธอนั้นรู้ทุกอย่าง ฉันอยากให้เธอช่วยเปิดใจกรุณา ผู้ชายไม่เหมือนกันทุกคน อยากให้เธอลืมเรื่องที่เธอเคยรู้มา ฉันจะทำให้เธอไว้ใจของฉันเลยทุกทาง ถ้าเธอคบคนที่หน้าตา ให้ไปหาเอาต่างหน้า อ้ายบ่มีปัญญาจะศัลยกรรม เอายังงี้ละกัน จะอยู่กับเธอทุกวัน รักฉันดูสักครั้ง นะเธอ ว่าแต่ผู้สาวแบบเธอ ว่าแต่ gril ไม่รู้จะหาที่ไหนละนะไอ้หน้าแบบเธอ แก้มแบบเธอ ยิ้มแบบเธอ ไอ้ผมก็ชอบจริงๆหัวเราะเลยนะ แล้วว่าแต่เธอ just hold my hand for a while for a while เปิ้ลฮักตัว เปิ้ลฮักตัว แต๊ๆนา กลับกันนะผมนั่งแท็กซี่มา ไว้ใจได่กา ไว้ใจได่กา ไว้ใจได่กา