ยังลืมไม่ได้

 PONCHET สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังลืมไม่ได้ PONCHET
เนื้อร้อง/ทำนอง: PONCHET

E | Bm E |A | Am B |
E | Bm E |A | Am B |

 E  เธอสะพายกระเป๋BmาและเตรียมจะจากEไป A  มองดวงตาคู่นั้Amนน้ำตาเธอรินไBหล E  เธอบอกว่าเธอไม่ได้Bmต้องการที่จะEไป A  ฉันยิ้มให้เธอเล็กน้อAmยและแล้วยื่นมือออกBไป

Ah ดึงEมือเธอเข้ามากอดกอดเป็นครั้งสุดท้Bmายก่อนที่จะกอดไม่ไEด้ก็เพราะฉันรู้Aมันก็คงไม่ง่ายที่ต่อจากนี้Amจะไม่มีเธอข้างกาB

เพราะมีแค่ใจEไม่พอ เพราะเราเข้ากัBmนไม่ได้Eจะฝืนกันได้เท่าไรA มีแต่ทำร้ายกันเท่านั้Amเท่านั้น

 E  เรากอดกันใต้แสงไฟของนีออน   กอBmดเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่ไม่คิEดจะอ้อนวอน   ฉันรู้ดีAว่ามันก็คงไม่เหมือนตอนจบในละคร   ตอนอวสาAmน มันไม่ Happy แต่ขอแค่มีเธอก็พอ

 E  ขอโทษที่ฉันมันแสนเลว   ที่เอาแต่คอยเจ้าชู้Bm ฉันรู้ว่าฉันมันผิดเอEขอบคุณที่เธอนั้นทAน ฉันรู้ว่าฉันมันโง่เองก็ขอให้เธอเจอคนที่ดีAm ส่วนฉันคนนี้จะไปเอง

ขอบคุณที่ทำให้รู้Eว่าคำว่ารักมันเป็นอย่างไBmฉันEเพิ่งได้เข้าใจAเมื่อตอนที่ฉันได้เจอกับเธAmขอบคุBณที่ทำให้ทุกE ๆ วันของฉันมันมีความหมBmายและแม้Eว่าตอนสุดท้าAยฉันจะไม่ได้คู่กันกับเธAmอ..

เธอร้องไห้Eขึ้นมาอีกซะงั้นมันคงเป็นเพราะว่าฉัBmนมันยังคงลืมไม่ไEด้เธอคงจะรู้Aมันก็คงไม่ง่ายCuz miss to the samAme มีแต่เธอทั้งใB

เพราะฉันนั้นรัEกแค่เธอ Baby miBmss you girElอยากจะแก้ไขAแต่มันก็คงไม่ทันถึงรักสักแค่ไหAmน แต่ก็ทำได้แค่ฝัB

 E  กลั้นน้ำไม่ให้ไหลเก็บคำว่ารักBmใส่ในกระเป๋าและจบไEเจ็บหัวใจทุกครั้Aงเมื่อเห็นเธอเป็นของใครแต่เพราะว่าฉันมันโง่เอAmง ที่ยอมจะเสียเธอไปBแล้วจะให้ฉันไปโทษใคEร ใช่ฉันผิดเองคิดถึงให้ตายแค่ไหBmน แต่ก็ทำได้แค่เปิดเพลงEเห็นเธอรักกับใคAร ก็มีแต่ฉันที่เจ็บเองทั้งที่ฉันควรจะยินAmดี but i still the same

 E  ถ้าหากวันใดเราได้มาเจBmอกันอีกEครั้ง A  ไม่ต้องทักทายขอเพียงแค่ยิ้Amมให้กันก็เท่านั้น E  เพราะหากว่าฉันได้คุยกับเธBm   แค่เพียงสัก 1E คำ   ฉันคงAจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวAm   (เพราะฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน)

* |

เธอร้องไห้Eขึ้นมาอีกซะงั้นมันคงเป็นเพราะว่าฉัBmนมันยังคงลืมไม่ไEด้ยังลืมไม่ได้A.. ยังลืมไม่Am Bได้..

E | Bm E | A | Am B | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ยังลืมไม่ได้ PONCHET

เนื้อเพลง ยังลืมไม่ได้ PONCHET เธอสะพายกระเป๋าและเตรียมจะจากไป มองดวงตาคู่นั้นน้ำตาเธอรินไหล เธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการที่จะไป ฉันยิ้มให้เธอเล็กน้อยและแล้วยื่นมือออกไป Ah ดึงมือเธอเข้ามากอด กอดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกอดไม่ได้ ก็เพราะฉันรู้มันก็คงไม่ง่าย ที่ต่อจากนี้จะไม่มีเธอข้างกาย เพราะมีแค่ใจไม่พอ เพราะเราเข้ากันไม่ได้ จะฝืนกันได้เท่าไร มีแต่ทำร้ายกันเท่านั้น เท่านั้น เรากอดกันใต้แสงไฟของนีออน กอดเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่ไม่คิดจะอ้อนวอน ฉันรู้ดีว่ามันก็คงไม่เหมือนตอนจบในละคร ตอนอวสาน มันไม่ Happy แต่ขอแค่มีเธอก็พอ ขอโทษที่ฉันมันแสนเลว ที่เอาแต่คอยเจ้าชู้ ฉันรู้ว่าฉันมันผิดเอง ขอบคุณที่เธอนั้นทน ฉันรู้ว่าฉันมันโง่เอง ก็ขอให้เธอเจอคนที่ดี ส่วนฉันคนนี้จะไปเอง ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าคำว่ารักมันเป็นอย่างไร ฉันเพิ่งได้เข้าใจเมื่อตอนที่ฉันได้เจอกับเธอ ขอบคุณที่ทำให้ทุกๆวันของฉันมันมีความหมาย และแม้ว่าตอนสุดท้ายฉันจะไม่ได้คู่กันกับเธอ เธอร้องไห้ขึ้นมาอีกซะงั้น มันคงเป็นเพราะว่าฉันมันยังคงลืมไม่ได้ เธอคงจะรู้มันก็คงไม่ง่าย Cuz miss to the same มีแต่เธอทั้งใจ เพราะฉันนั้นรักแค่เธอ Baby miss you girl อยากจะแก้ไขแต่มันก็คงไม่ทัน ถึงรักสักแค่ไหน แต่ก็ทำได้แค่ฝัน กลั้นน้ำไม่ให้ไหล เก็บคำว่ารักใส่ในกระเป๋าและจบไป เจ็บหัวใจทุกครั้งเมื่อเห็นเธอเป็นของใคร แต่เพราะว่าฉันมันโง่เอง ที่ยอมจะเสียเธอไป แล้วจะให้ฉันไปโทษใคร ใช่ฉันผิดเอง คิดถึงให้ตายแค่ไหน แต่ก็ทำได้แค่เปิดเพลง เห็นเธอรักกับใคร ก็มีแต่ฉันที่เจ็บเอง ทั้งที่ฉันควรจะยินดี but i still the same ถ้าหากวันใดเราได้มาเจอกันอีกครั้ง ไม่ต้องทักทายขอเพียงแค่ยิ้มให้กันก็เท่านั้น เพราะหากว่าฉันได้คุยกับเธอ แค่เพียงสัก 1 คำ ฉันคงจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหว (เพราะฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน) เธอร้องไห้ขึ้นมาอีกซะงั้น มันคงเป็นเพราะว่าฉันมันยังคงลืมไม่ได้ ยังลืมไม่ได้ ยังลืมไม่ได้