เธอจ๋า

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เธอจ๋า ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์เรียบเรียง/ดนตรี: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

A | A |A | A |

ส่งความAท้อคืนกลับไป..เก็บควาF#mมฝันขึ้นมาใหม่ห้วงชีวิEตที่หายไป เก็บเรี่ยวแรDงกำลังใจAธอจ๋า..

อย่าให้รักAต้องกลับกลาย..จะดีร้าF#mย ต้องกล้ำกลืนสายลมไม่Eเคยหวนคืน ขอให้เธDอจงหยัดยืนAธอจ๋า..

เศร้าEให้พอ..เหนื่อยและท้F#mอให้พอใจล้มแล้วลุEกขึ้นมาใหม่ ก้าวDต่อไปAธอจ๋า..

A | A |F#m | F#m |E | D |A | A |

* |

ลุF#nกขึ้นเถิดหนา..เก็บความล้Dาเรื่องกวนใจไว้ข้างหลังเรามีฝัEนเรื่องเดียวกัน ส่งความรัDกไปถึงกันเธอจ๋Aา..

มีF#mกันและกัน..เธอมีฉัDน ฉันมีเธอ อยู่ข้างกันเป็นนิรันดร์ขออย่าทิ้งEความฝัน เราจะอยู่Dด้วยกันAธอจ๋า..

ขออย่าทิ้งEความฝัน เราจะอยู่Dด้วยกันAธอจ๋า..คอร์ดเพลง เธอจ๋า ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง เธอจ๋า ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ส่งความท้อคืนกลับไป เก็บความฝันขึ้นมาใหม่ ห้วงชีวิตที่หายไป เก็บเรี่ยวแรงกำลังใจ เธอจ๋า อย่าให้รักต้องกลับกลาย จะดีร้าย ต้องกล้ำกลืน สายลมไม่เคยหวนคืน ขอให้เธอจงหยัดยืน เธอจ๋า เศร้าให้พอ เหนื่อยและท้อให้พอใจ ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ ก้าวต่อไป เธอจ๋า ลุกขึ้นเถิดหนา เก็บความล้าเรื่องกวนใจไว้ข้างหลัง เรามีฝันเรื่องเดียวกัน ส่งความรักไปถึงกัน เธอจ๋า มีกันและกัน เธอมีฉัน ฉันมีเธอ อยู่ข้างกันเป็นนิรันดร์ ขออย่าทิ้งความฝัน เราจะอยู่ด้วยกัน เธอจ๋า ขออย่าทิ้งความฝัน เราจะอยู่ด้วยกัน เธอจ๋า


ในสภาพเศรษฐกิจที่แช่แข็งมานานกว่า 1 ปี สร้างความบอบช้ำให้คนไทยทั่วทุกพื้นที่ ทุกคนต่างรอคอยการฟื้นคืนของเศรษฐกิจ รอคอยที่จะผ่านพ้นวิกฤตการณ์เหล่านี้ หลายคนจากหลากหลายอาชีพ หลายกิจการต้องล้มลงไป แม้แต่ศิลปิน นักร้อง นักดนตรี ก็เป็นอีกอาชีพที่ต้องผจญกับการว่างงาน และ "ปู พงษ์สิทธิ์" ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปิน ที่ออกมายอมรับเรื่องของการไม่มีงานทำในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงได้หยิบจับปากกาบรรจงเขียนบทเพลง "เธอจ๋า" ขึ้น ท่ามกลางสภาวะความเคว้งคว้าง ไร้งานไร้รายได้เช่นเดียวกับพี่น้องคนไทยอีกหลายๆ อาชีพ เพื่อส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจถึงคนไทยทุกคน "ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ ก้าวต่อไป เธอจ๋า…"