ทักก่อนทิ้งก่อน

 POTAE สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน POTAE โปเต้
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท โมเดลเรียบเรียง: เป้ วงฟิน, พีท โมเดลสังกัดค่าย: COLOR ROOMติดต่องานแสดง: 0892902833

Gm Am | Dm |
Gm C | F |

เพิ่งFเข้าใจวันนี้..ว่าทำไมCไม่เปิดตัวฉันทำไมไDmม่ให้สถานะกัน บอกเพียCงว่าคบ ๆ ไปสักวัFนก็จะได้รู้ สักวัCนจะได้เจ้าใจวันนี้Dmรู้แล้วทำไม เหตุผCลที่เป็นแบบนั้น

ก็เพราA#ะว่าเธอมีใคA#mรอีกคน..เก็บซ่อAmนในใจอDmยู่ในวันนี้Gmที่ฉันรู้ ก็คือวัA#นที่เธอไม่เอาฉัC

เธอทักฉันมาก่อFในวันนั้Amนเธอเริ่มเกมก่DmอนเธอมาบอกรัCกให้ฉันใจA#อ่อน.. AmจนฉันรักGmเธอหมดหัวใC

แล้วเธอก็ตีจาFไม่ตอบแชAmท ไม่ยอมรับสาDmเธอก็เปิดตัวCกับเขาคนA#ใหม่..  Amเธอหลอกให้รGmอ ให้เสียใจCสุดท้ายฉันก็ไม่Fเอา..

A# | Am |Gm C | F |

A# A#m | Am Dm |Gm A# | C |

* | ** |

แล้วเธอก็ตีจาFไม่ตอบแชAmท ไม่ยอมรับสาDmเธอก็เปิดตัวCกับเขาคนA#ใหม่..  C

** | *** |

A# | Am |D# | D | G |คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน POTAE โปเต้

เนื้อเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน POTAE โปเต้ เพิ่งเข้าใจวันนี้ ว่าทำไมไม่เปิดตัวฉัน ทำไมไม่ให้สถานะกัน บอกเพียงว่าคบๆไป สักวันก็จะได้รู้ สักวันจะได้เจ้าใจ วันนี้รู้แล้วทำไม เหตุผลที่เป็นแบบนั้น ก็เพราะว่าเธอมีใครอีกคน เก็บซ่อนในใจอยู่ ในวันนี้ที่ฉันรู้ ก็คือวันที่เธอไม่เอาฉัน เธอทักฉันมาก่อน ในวันนั้นเธอเริ่มเกมก่อน เธอมาบอกรักให้ฉันใจอ่อน จนฉันรักเธอหมดหัวใจ แล้วเธอก็ตีจาก ไม่ตอบแชท ไม่ยอมรับสาย เธอก็เปิดตัวกับเขาคนใหม่ เธอหลอกให้รอ ให้เสียใจ สุดท้ายฉันก็ไม่เอา แล้วเธอก็ตีจาก ไม่ตอบแชท ไม่ยอมรับสาย เธอก็เปิดตัวกับเขาคนใหม่