พะจัน (Fool Moon)

 QLER สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พะจัน QLER พระจันทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: QLERเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: QLER, Boripat Saengsiriดนตรี: Wittawin Amonrattanasak, Boripat Saengsiri

 Fmaj7  ในตอนกลางวันฉัน   เปรีDm7ยบเธอเหมือนพระจันทร์   อยู่ตรงนั้Gm7นไม่ว่าจะมองจากมุมFmaj7ไหน Fmaj7  แต่พอหลับตาเมื่อสาDm7ยแล้วเธอก็หายไป   ดั่งไม่เคGm7ยได้มีแม้ใครอยู่ตรFmaj7งนี้..

Fmaj7 | Dm7 |Gm7 | Fmaj7 |
Fmaj7 | Dm7 |Gm7 | Fmaj7 |

 Fmaj7  ในบางเวลาที่แดDm7ดส่องมาเมื่อไร   เจ้าดวงใGm7จฉันลอยล่องไป ไม่ทันFmaj7คิด Fmaj7  ฉันรู้ว่าเราไม่เหมDm7าะและควรเท่าไร   แต่ฉันขอGm7ให้เธอไม่ไปจากตรFmaj7งนี้

 Fmaj7  เต้นรำกลางแสDm7งสีดำ   ดวงอGm7าทิตย์ร้อน แดดเช้Fmaj7าพ้นไป   เหลือเพียFmaj7งแค่เงา..ใต้ร่Dm7มสีเทา   ส่วนฉัGm7นทำได้แค่ฝัCน..

อยากเก็บเธอไว้Fmaj7นาน ๆ แม้ภาพDm7เลือนลางลมอ่อGm7นพัดผ่าน เธอสลาCยหายไปอาจเป็นภาFmaj7พทรงจำ แต่แค่นี้Dm7แล้วกันแค่เพียGm7งแสงจันทร์ แล้วฉัCน..จะกอดเธอไ(Fmaj7)ว้

มือที่ได้Fmaj7สัมผัส กลิ่นดอกไม้Dm7ที่ถัดยังจำGm7ได้เลย คุ้นเคยCเท่าไรราตรีนี้Fmaj7เมื่อไร ฉันจะมอDm7บหัวใจให้เธGm7อคนทีฉันหว้C

** |

Fmaj7 | Dm7 |Gm7 | C |
Fmaj7 | Dm7 |Gm7 | C |

* |คอร์ดเพลง พะจัน QLER พระจันทร์

เนื้อเพลง พะจัน QLER พระจันทร์ ในตอนกลางวันฉัน เปรียบเธอเหมือนพระจันทร์ อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะมองจากมุมไหน แต่พอหลับตาเมื่อสายแล้วเธอก็หายไป ดั่งไม่เคยได้มีแม้ใครอยู่ตรงนี้ ในบางเวลาที่แดดส่องมาเมื่อไร เจ้าดวงใจฉันลอยล่องไป ไม่ทันคิด ฉันรู้ว่าเราไม่เหมาะและควรเท่าไร แต่ฉันขอให้เธอไม่ไปจากตรงนี้ เต้นรำกลางแสงสีดำ ดวงอาทิตย์ร้อน แดดเช้าพ้นไป เหลือเพียงแค่เงา ใต้ร่มสีเทา ส่วนฉันทำได้แค่ฝัน อยากเก็บเธอไว้นานๆแม้ภาพเลือนลาง ลมอ่อนพัดผ่าน เธอสลายหายไป อาจเป็นภาพทรงจำ แต่แค่นี้แล้วกัน แค่เพียงแสงจันทร์ แล้วฉัน จะกอดเธอไว้ มือที่ได้สัมผัส กลิ่นดอกไม้ที่ถัด ยังจำได้เลย คุ้นเคยเท่าไร ราตรีนี้เมื่อไร ฉันจะมอบหัวใจ ให้เธอคนทีฉันหว้ง