รักระเหยเป็นไอ

 ไอน้ำ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักระเหยเป็นไอ ฟลุ๊ค ไอน้ำ
สังกัดค่าย: RS

Cmaj7 D | Bm Em |Am | D | D |

 Em  วันเวลาที่เราเคยมีBmด้วยกัน   ไม่Cเคยคิดว่ามัDนจะหมดลG   ภาCmaj7พแห่งความผูกพัDน..จากวัBmนนี้ก็คง..   ต้องเก็Cบลงในกล่องควC#dimามทรงจำD

ยังไม่รู้Bm..จะได้พบกันอีกเมื่อไEmแต่ไม่ว่านาBmน..แค่ไหนขอให้เธCอได้รู้ว่Dา..

ไม่ว่าเธGอจะอยู่ไหBmน สายตCามองกันไม่เจDก็ใจจะคิGดถึงเสมBmอ ส่งรัCกให้เธอไม่ขาDหล่อหลอCmaj7มด้วยหัวใจDระเหยเป็นไBmอลอยในอากาEmห่วAmงใยเธอเหมือนเดิDมทุกลมหายGใจ

 Em  ไม่เจอะกันไม่ ได้ส่งใBmจไปห่วง   ดูแCลรักษาตัวDเองให้ดีG   อีCกใจได้แต่หวัDง สักวัBmนนะต้องมีEm   วัCนที่เราได้กลัC#dimบมาเหมือนเดิD

* | ** |

 C  จะหล่อจะหลอมใจทั้งหมดนี้G C  ระเหยความรักของฉัน..ให้ลอยDไปโอบเธอ..

G Bm | C D |
G Bm | C D |

** |

หล่อหลอCmaj7มด้วยหัวใจDระเหยเป็นไBmอลอยในอากาEmติดตาAmมด้วยความรักเธDอทุกลมหายGใจคอร์ดเพลง รักระเหยเป็นไอ ฟลุ๊ค ไอน้ำ

เนื้อเพลง รักระเหยเป็นไอ ฟลุ๊ค ไอน้ำ วันเวลาที่เราเคยมีด้วยกัน ไม่เคยคิดว่ามันจะหมดลง ภาพแห่งความผูกพัน จากวันนี้ก็คง ต้องเก็บลงในกล่องความทรงจำ ยังไม่รู้ จะได้พบกันอีกเมื่อไร แต่ไม่ว่านาน แค่ไหนขอให้เธอได้รู้ว่า ไม่ว่าเธอจะอยู่ไหน สายตามองกันไม่เจอ ก็ใจจะคิดถึงเสมอ ส่งรักให้เธอไม่ขาด หล่อหลอมด้วยหัวใจ ระเหยเป็นไอลอยในอากาศ ห่วงใยเธอเหมือนเดิมทุกลมหายใจ ไม่เจอะกันไม่ ได้ส่งใจไปห่วง ดูแลรักษาตัวเองให้ดี อีกใจได้แต่หวัง สักวันนะต้องมี วันที่เราได้กลับมาเหมือนเดิม จะหล่อจะหลอมใจทั้งหมดนี้ ระเหยความรักของฉัน ให้ลอยไปโอบเธอ หล่อหลอมด้วยหัวใจ ระเหยเป็นไอลอยในอากาศ ติดตามด้วยความรักเธอทุกลมหายใจ