อย่าท้อ

 Rapper Tery สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าท้อ เต้ย ณัฐพงษ์ (Rapper Tery)
เนื้อร้อง: ณัฐพงษ์ หอมเทียน (Rapper Tery)ทำนอง: Rapper Tery (แร็ปเปอร์เต้ย)เรียบเรียง/ดนตรี: RPTBeats, E_YENstudio

G | B7 |C | D |
G | B7 |Em | E7 |C | D |

ทาGง..ที่เธอนั้นต้องเดิน ที่เธอนั้นต้องไEmรู้บ้างไหมมันไกลCเท่าไหร่..ถ้าบอกว่ารู้Dคงจะรู้ไม่จริง

สุดทาGง..ที่เธอนั้นต้องไปคงจะมีอะไรEmที่เธอต้องการทุกสิ่งคงเหมือนฝัCนที่เป็นจริงเธอคงจะยิ้Dมให้กับเรื่องที่ดี

ปาดาดั๊Em เส้นทางที่เหลืDอยาวไกลฉันเชื่อว่ามีA7สักวัน..ที่เดินBmถึงมันถ้าพยายาCม ไม่มีอะไรยากเกิD

อย่าท้Gอ หากเหนื่อยล้B7าเท่าไหร่พักกาCยและใจ พรุ่งนี้Dยังมีอย่าท้Gอ อย่ายอมแพ้B7อะไรหากต้องแEmพ้ แค่ยอมรับความE7จริงชนะเพียงสิ่CงเดียวคือหัวใจD(ตัวเองก็พGอ)

Gอ..ให้เธอนั้นมั่นใจ..กับทางที่ก้าวไEmฉันขอเป็นกำลังใจให้เธCจะอยู่ตรงนี้Dเมื่อเธอหันมองมา

วันนี้G ถ้าเธอนั้นตั้งใจคงไม่มีอะไEmรที่มันยากเกินไขว่คว้าไม่ต้องคอCยวันเวลา ไม่ต้องคอยวันเวลาที่ผ่านมDาก็ยังไม่เห็นว่ามันคอยเรา

* | ** | ** |

ชนะเพียงสิ่CงเดียวคือหัวDใจตัวเองก็พGอ..

C D Bm Am | G |คอร์ดเพลง อย่าท้อ เต้ย ณัฐพงษ์ (Rapper Tery)

เนื้อเพลง อย่าท้อ เต้ย ณัฐพงษ์ (Rapper Tery) ทาง ที่เธอนั้นต้องเดิน ที่เธอนั้นต้องไป รู้บ้างไหมมันไกลเท่าไหร่ ถ้าบอกว่ารู้คงจะรู้ไม่จริง สุดทาง ที่เธอนั้นต้องไป คงจะมีอะไรที่เธอต้องการทุกสิ่ง คงเหมือนฝันที่เป็นจริง เธอคงจะยิ้มให้กับเรื่องที่ดี ปาดาดั๊บ เส้นทางที่เหลือยาวไกล ฉันเชื่อว่ามีสักวัน ที่เดินถึงมัน ถ้าพยายาม ไม่มีอะไรยากเกิน อย่าท้อ หากเหนื่อยล้าเท่าไหร่ พักกายและใจ พรุ่งนี้ยังมี อย่าท้อ อย่ายอมแพ้อะไร หากต้องแพ้ แค่ยอมรับความจริง ชนะเพียงสิ่งเดียวคือหัวใจ(ตัวเองก็พอ) ขอ ให้เธอนั้นมั่นใจ กับทางที่ก้าวไป ฉันขอเป็นกำลังใจให้เธอ จะอยู่ตรงนี้เมื่อเธอหันมองมา วันนี้ ถ้าเธอนั้นตั้งใจ คงไม่มีอะไรที่มันยากเกินไขว่คว้า ไม่ต้องคอยวันเวลา ไม่ต้องคอยวันเวลา ที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นว่ามันคอยเรา ชนะเพียงสิ่งเดียวคือหัวใจ ตัวเองก็พอ