รู้สึกเหลือเกินว่าตัวเองกึดเติงหาคนงามใจดีผิวขาวตาวาวเท่ากับคิดถึงดอยสุเทพ

 ดวงดาว เดียวดาย อินดี้โฟล์ก คำเมือง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รู้สึกเหลือเกินว่าตัวเองกึดเติงหาคนงามใจดีผิวขาวตาวาวเท่ากับคิดถึงดอยสุเทพ ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ดวงดาว เดียวดาย

C# | Fm |D#m G# | C# |
C# | Fm |D#m G# | C# |

C#ม.. พัดเราไกลกัG#เจ้าดวงดอกไม้Fm..เจ้าบานสดใสA#m..ในดงสดสวFmกลีบเจ้าหมวA#mยม้วนบานตาแจ่Fmหลงใจเจ้าแล้D#mว แม่ปิงเมืองเหG#นือ..

ผิวนางเรืองก็ขาC#ว ตาเจ้าวาวอย่างนี้Fmใจอ้ายคงไม่ดีD#m ตั้งแต่หลีกหลีG#กลับมC#เอาแต่กึดเติงหA#mา.. ภาษากำเมืองอยู่ได้Fmหลอกหลอนอยู่ในหัวใD#mขอลมเจียงใหG#ม่พัดใจนางC#มา

C# | Fm |D#m G# | C# |
C# | Fm |D#m G# | C# |

C#ม.. พัดเราไกลกัG#เจ้าดวงดอกไม้Fm..เจ้าบานสดใสA#m..ในดงสดสวFmงาม เจ้างาม เจ้าหมA#mวย สวยงามเจียงใหFmม่ให้เธอไปหมดใD#mจ ก้นดวงฤทัยแม่G#ปิง..

* |

อ้ายอยากจะกลับไD#mป ไปป๊ะกับใคG#รในใจคนนั้C#บ่อยากให้เป็นแค่ฝัD#mนเลื่อนลอยวัน ๆG#จะอั้น จะอี๊C#

ดวงใจที่อยู่กับตัD#mก็เผลอลอยไปG#เจียงใหม่ทุกทีC#กึดเติงคนงามใจดีD#m เท่ากับคิดถึG#งดอยสุเทC#กึดเติงคนงามใจดีD#m เท่ากับคิดถึG#งดอยสุเทC#กึดเติงคนงามใจดีD#m เท่ากับคิดถึG#งดอยสุเทC#คอร์ดเพลง รู้สึกเหลือเกินว่าตัวเองกึดเติงหาคนงามใจดีผิวขาวตาวาวเท่ากับคิดถึงดอยสุเทพ ดวงดาว เดียวดาย

เนื้อเพลง รู้สึกเหลือเกินว่าตัวเองกึดเติงหาคนงามใจดีผิวขาวตาวาวเท่ากับคิดถึงดอยสุเทพ ดวงดาว เดียวดาย ลม พัดเราไกลกัน เจ้าดวงดอกไม้ เจ้าบานสดใส ในดงสดสวย กลีบเจ้าหมวยม้วนบานตาแจ่ม หลงใจเจ้าแล้ว แม่ปิงเมืองเหนือ ผิวนางเรืองก็ขาว ตาเจ้าวาวอย่างนี้ ใจอ้ายคงไม่ดี ตั้งแต่หลีกหลีกลับมา เอาแต่กึดเติงหา ภาษากำเมืองอยู่ได้ หลอกหลอนอยู่ในหัวใจ ขอลมเจียงใหม่พัดใจนางมา ลม พัดเราไกลกัน เจ้าดวงดอกไม้ เจ้าบานสดใส ในดงสดสวย งาม เจ้างาม เจ้าหมวย สวยงามเจียงใหม่ ให้เธอไปหมดใจ ก้นดวงฤทัยแม่ปิง อ้ายอยากจะกลับไป ไปป๊ะกับใครในใจคนนั้น บ่อยากให้เป็นแค่ฝันเลื่อนลอยวันๆจะอั้น จะอี๊ ดวงใจที่อยู่กับตัว ก็เผลอลอยไปเจียงใหม่ทุกที กึดเติงคนงามใจดี เท่ากับคิดถึงดอยสุเทพ กึดเติงคนงามใจดี เท่ากับคิดถึงดอยสุเทพ กึดเติงคนงามใจดี เท่ากับคิดถึงดอยสุเทพ