ก้อนหินก้อนนั้น

 โรส ศิรินทิพย์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ก้อนหินก้อนนั้น โรส ศิรินทิพย์
เนื้อร้อง: นิติพงษ์ ห่อนาคทำนอง: วีรภัทร์ อึ้งอัมพรเรียบเรียง: โกมล บุญเพียรผลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A | G#m C#m |F#m B | E |

เคEยมีใครสักคน..ได้บอกฉันมC#mา..ว่าเวลF#mาใครทำกับเรา..ให้เจ็บช้ำใBsus4 Bจ..ลอEงไปเก็บก้อนหิน..ขึ้นมาสักอัC#mน..ถืF#mอมันอยู่อย่างนั้นและบีบมันไG#sus4 G#ว้..

บีบให้แรC#mงจนสุดแรF#mง ให้มืBอทั้งมือมันเริ่มEสั่นใครคนนั้C#mนยิ้มให้ฉัF#mน ถามว่าเจ็Aบมือใช่ไBsus4 Bหม..

ไม่มีอะไรAจะทำร้ายเธB/Aอ..ได้เท่ากับเธG#mอทำตัวของเธอC#mเองให้เธอคิดF#mเอาเอง..ว่าชีวิBตของเธอเป็นของEใคร   E7ไม่มีอะไรAจะทำร้ายเธB/Aอ..ถ้าเธอไม่รัG#mบมันมาใส่ใC#mถูกเขF#mาทำร้าย เพราะBใจเธอแบกรับมัEนเอง

B |

ใคEรมาทำกับเธอ..ให้เจ็บหัวใจC#m..ก็แค่ให้F#mก้อนหินก้อนนั้น..ให้เธอรับมBsus4 BเพียEงเธอจับมันโยน..ให้ไกลสายตC#mา..หรืF#mอเธอปรารถนาจะเก็บมันไG#sus4 G#ว้..

หากยังยอC#mม ยังแบกไF#mป หัวใจBของเธอก็ต้องEสั่นหากยังทำC#mตัวแบบนั้F#mน ถามว่าปวAดใจใช่ไBsus4 Bหม

** |

C#m | F#7 |A | B |

** |

ถูกเขF#mาทำร้าย เพราะBใจเธอรับไEว้เอง..คอร์ดเพลง ก้อนหินก้อนนั้น โรส ศิรินทิพย์

เนื้อเพลง ก้อนหินก้อนนั้น โรส ศิรินทิพย์ เคยมีใครสักคน ได้บอกฉันมา ว่าเวลาใครทำกับเรา ให้เจ็บช้ำใจ ลองไปเก็บก้อนหิน ขึ้นมาสักอัน ถือมันอยู่อย่างนั้นและบีบมันไว้ บีบให้แรงจนสุดแรง ให้มือทั้งมือมันเริ่มสั่น ใครคนนั้นยิ้มให้ฉัน ถามว่าเจ็บมือใช่ไหม ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง ให้เธอคิดเอาเอง ว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจ ถูกเขาทำร้าย เพราะใจเธอแบกรับมันเอง ใครมาทำกับเธอ ให้เจ็บหัวใจ ก็แค่ให้ก้อนหินก้อนนั้น ให้เธอรับมา เพียงเธอจับมันโยน ให้ไกลสายตา หรือเธอปรารถนาจะเก็บมันไว้ หากยังยอม ยังแบกไป หัวใจของเธอก็ต้องสั่น หากยังทำตัวแบบนั้น ถามว่าปวดใจใช่ไหม ถูกเขาทำร้าย เพราะใจเธอรับไว้เอง