มากกว่ารัก

 โรส ศิรินทิพย์ สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มากกว่ารัก โรส ศิรินทิพย์
เนื้อร้อง: พิยะดา หาชัยภูมิทำนอง: ธนารักษ์ พงษ์สังข์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Gm C | Am Dm |Gm C | F Cm F |
A# | Am D |Gm | C |

คนเคยเหDmงา เคยรู้สึกเหว่ว้AmเคยมองหA#า ความรักนั้นมันอAmยู่ที่ใดโลกใบใหGmญ่เหลือเกิCน มีผู้คAmนอยู่มากมDmายแต่หัA#วใจมันกลับเหงาขึ้นทุกทีC

แต่เมื่อฉัDmน..ได้พบกับเธAmสิ่งที่เธA#อ..ให้ฉันไม่รู้มัAmนคืออะไรโลกใบใหGmญ่ใบเดิCม.. กลับไม่เคAmยต้องเหงาใจDmแค่ฉัA#นนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้C..

เธอเป็นมากกว่ารัGmเพราะเธอนั้Cนคือครึ่งชีวิAmฉันใช้Dmเวลาทั้งชีวิGmต..เพื่อตามหCาและรอคอยเธFอมาแสนนาCm Fและสุดท้าA#ยก็เจอ.. ว่าเธAmอคือทุกอย่Dางที่เติมเต็Bmมหัวใจจากนี้Cทุกลมหายใจฉันคือเธอ..

F | Em A |

หากว่าเธDmอนั้นคือความรัAmก็เป็นรัA#ก..ที่ดีจนไม่มีAmคำบรรยายฉันโชคดีGmเหลือเกิCน ที่มีเธAmอเดินข้างกาAmชีวิตนั้A#นได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดCหาย

** |

A# | Am D |Gm | C |

** |

Dm G |

จากนี้A#ทุกลมหายใจ..C  ฉันคือเธอ..

Gm C | Am Dm |Gm C | F |คอร์ดเพลง มากกว่ารัก โรส ศิรินทิพย์

เนื้อเพลง มากกว่ารัก โรส ศิรินทิพย์ คนเคยเหงา เคยรู้สึกเหว่ว้า เคยมองหา ความรักนั้นมันอยู่ที่ใด โลกใบใหญ่เหลือเกิน มีผู้คนอยู่มากมาย แต่หัวใจมันกลับเหงาขึ้นทุกที แต่เมื่อฉัน ได้พบกับเธอ สิ่งที่เธอ ให้ฉันไม่รู้มันคืออะไร โลกใบใหญ่ใบเดิม กลับไม่เคยต้องเหงาใจ แค่ฉันนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้ เธอเป็นมากกว่ารัก เพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิต ฉันใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนนาน และสุดท้ายก็เจอ ว่าเธอคือทุกอย่าง ที่เติมเต็มหัวใจ จากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ หากว่าเธอนั้นคือความรัก ก็เป็นรัก ที่ดีจนไม่มีคำบรรยาย ฉันโชคดีเหลือเกิน ที่มีเธอเดินข้างกาย ชีวิตนั้นได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย จากนี้ทุกลมหายใจ ฉันคือเธอ