พี่น้องชุบแป้งทอด

 ศาล สานศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พี่น้องชุบแป้งทอด ศาล สานศิลป์ เซิ้ง Music
เนื้อร้อง/ทำนอง: มิกซ์ ถิรวิทย์เรียบเรียง: เอ็ม นาโนนสังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิค (เซิ้ง MUSiC)ติดต่องานแสดง: 0984426915

E | E |B | B |C#m | C#m |A | A |

อ้าEยบ่ฮู้..ว่าความน่าฮักของเจ้Bาแล่นกายไปหยอกหัวใจผู้ชาC#mย อ้อมข้าง อ้อมแอวหลงมนAต์มาจักคนแล้ว

แสงEอาทิตย์ที่ดูแยงตาแผ่Bออร่าจากหน้าของเธอแก้C#mมใส ๆ อ้ายมักละเด้อเจ้างาAม..จนใจอ้ายละลาย

F#mมู่เขาลือมากมายเป็นร้อG#mว่าหลAงฮักเจ้า แล้วจะต้อBงเสียใจควF#mามน่าฮักที่เฮ็ดให้ใG#mจหวั่นไหวสุดท้าAยบ่เคยมีไผ ได้ใจจากเจ้Bาอีหลี..

พี่น้องชุบEแป้งทอด อ้ายบ่มัก อ้ายบ่ฟินมันบ่มีC#mวิตามิน อ้ายบ่กิน มันบ่ดีลองฮักAกับอ้ายเบิ่งบ่ จริง ๆ จัง ๆ สักทีอ้ายคนนี้Bพร้อมจะเป็นแฟน

เอามาแนะEนำต่อ ของดีใน พ.ศ.นี้คือฮัC#mกจากอ้าย พร้อมให้ควงแขนเว้าแบบAแปน ๆ หู..B(ว่าอ้ายF#m E Bฮักเธอ)

E | E |C#m | C#m |A | A |B | B |

* | ** | *** |

พี่น้องชุบEแป้งทอด อ้ายบ่มัก อ้ายบ่ฟินอยากได้C#mยินเสียงเจ้าเอิ้นอ้ายว่าแฟนบ่เอาแAล้วเด้อพี่น้อง บ่ได้เกิดมาฮ่วมท้องน่าฮักBอย่างเธอต้องเป็นแฟน

พี่น้องชุบEแป้งทอด อ้ายบ่มัก อ้ายบ่ฟินความน่าฮัC#mกของเธอเกินเกณฑ์คะแนนให้พ่Aอ ให้แม่ ตัดสิน สรุปมาที่ได้ยินอนุมัติBให้เจ้าเป็นแฟนบ่ให้เป็นแF#m E Bค่พี่น้อง..

E |คอร์ดเพลง พี่น้องชุบแป้งทอด ศาล สานศิลป์ เซิ้ง Music

เนื้อเพลง พี่น้องชุบแป้งทอด ศาล สานศิลป์ เซิ้ง Music อ้ายบ่ฮู้ ว่าความน่าฮักของเจ้าแล่นกาย ไปหยอกหัวใจผู้ชาย อ้อมข้าง อ้อมแอว หลงมนต์มาจักคนแล้ว แสงอาทิตย์ที่ดูแยงตา แผ่ออร่าจากหน้าของเธอ แก้มใสๆอ้ายมักละเด้อ เจ้างาม จนใจอ้ายละลาย หมู่เขาลือมากมายเป็นร้อย ว่าหลงฮักเจ้า แล้วจะต้องเสียใจ ความน่าฮักที่เฮ็ดให้ใจหวั่นไหว สุดท้ายบ่เคยมีไผ ได้ใจจากเจ้าอีหลี พี่น้องชุบแป้งทอด อ้ายบ่มัก อ้ายบ่ฟิน มันบ่มีวิตามิน อ้ายบ่กิน มันบ่ดี ลองฮักกับอ้ายเบิ่งบ่ จริงๆจังๆสักที อ้ายคนนี้พร้อมจะเป็นแฟน เอามาแนะนำต่อ ของดีใน พ ศ นี้ คือฮักจากอ้าย พร้อมให้ควงแขน เว้าแบบแปนๆหู (ว่าอ้ายฮักเธอ) พี่น้องชุบแป้งทอด อ้ายบ่มัก อ้ายบ่ฟิน อยากได้ยินเสียงเจ้าเอิ้นอ้ายว่าแฟน บ่เอาแล้วเด้อพี่น้อง บ่ได้เกิดมาฮ่วมท้อง น่าฮักอย่างเธอต้องเป็นแฟน พี่น้องชุบแป้งทอด อ้ายบ่มัก อ้ายบ่ฟิน ความน่าฮักของเธอเกินเกณฑ์คะแนน ให้พ่อ ให้แม่ ตัดสิน สรุปมาที่ได้ยิน อนุมัติให้เจ้าเป็นแฟน บ่ให้เป็นแค่พี่น้อง