ทานตะวัน

 SAMMii สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทานตะวัน SAMMii
เนื้อร้อง: SAMMiiทำนอง/เรียบเรียง: SAMMii, Richard Craker

ยามเช้Dา..ทำฉันAmใจล่องลอยหมอกจางที่Gเปลี่ยนไป และเธอที่ดูคล้าย..เหลือเกิGmน..ในความฝัDนของเธอ..มีเรื่องราAmว..ตรงนั้นที่มีเขาอยู่ใช่ไหGหรือเป็นฉันที่คงคิดว่าเธอห่าGmงไกล

เพราDะเธอคนเดิมที่ฉันเฝ้าเคลิ้มจนหลับไปเหมือAmนว่ามีใครในนั้นทำใจเธอหล่นหายที่ผ่าGนมา.. เช่นดอกไGmม้..

อาจเพรDาะ..ฟ้าในวันนี้Amไม่มีGตะวันอาจเพราDะ..เมฆในวันนั้AmนทำเธอGเสียใจหรืออาจเป็นฉัDน..ที่ยังคงรAmอดูเขCาหายไปG..จากEmใจ.. ของเธAอ..หันกลับEmมา.. โอ้เธAอ.. ทานตะวัDน..

จดหมาDย.. ที่ฉัAmนเขียนให้ไปยังเก็บไว้Gอยู่ไหม หรือปล่อยให้ผ่านไป..  Gmในเพลงนั้Dน.. ที่เธอเขีAmยนความหมายในคำร้องมันเปลี่ยนไปGหรือเป็นฉันที่คงคิดว่าเธอห่าGmงไกล

** | *** |

* |

D |คอร์ดเพลง ทานตะวัน SAMMii

เนื้อเพลง ทานตะวัน SAMMii ยามเช้า ทำฉันใจล่องลอย หมอกจางที่เปลี่ยนไป และเธอที่ดูคล้าย เหลือเกิน ในความฝันของเธอ มีเรื่องราว ตรงนั้นที่มีเขาอยู่ใช่ไหม หรือเป็นฉันที่คงคิดว่าเธอห่างไกล เพราะเธอคนเดิมที่ฉันเฝ้าเคลิ้มจนหลับไป เหมือนว่ามีใครในนั้นทำใจเธอหล่นหาย ที่ผ่านมา เช่นดอกไม้ อาจเพราะ ฟ้าในวันนี้ไม่มีตะวัน อาจเพราะ เมฆในวันนั้นทำเธอเสียใจ หรืออาจเป็นฉัน ที่ยังคงรอดูเขาหายไป จากใจ ของเธอ หันกลับมา โอ้เธอ ทานตะวัน จดหมาย ที่ฉันเขียนให้ไป ยังเก็บไว้อยู่ไหม หรือปล่อยให้ผ่านไป ในเพลงนั้น ที่เธอเขียน ความหมายในคำร้องมันเปลี่ยนไป หรือเป็นฉันที่คงคิดว่าเธอห่างไกล