ดีกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย

 ศาล สานศิลป์ สตริง อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดีกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย ศาล สานศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทดนตรี: ธงชัย ถาวรโชติ, อ๊อฟไง จะใครล่ะ, Aon Music Studio, PG Melody

A# | C |Am | Dm |
A# | C |F | C |

ถ้าบอFกว่าชอบเธอไปตรง ๆแล้วเธอจะเขินหรือเปAmล่าถ้าบอDmกว่าฉันก็ปลื้มเธอนะไม่รู้ว่าเธอจะรู้สึกCเช่นไร

เราA#ห่างไกลในทางCชีวิตเลยไม่กล้าพูดAmว่าพรหมลิขิDmต..ชักพาให้เป็นGmไป.. Cจนได้A#มาเจอกับเธอตอนนี้C..

ถ้าถาFมว่าฉันรู้สึกดีไหมบอกเลยได้ใจไปตั้งแต่Amแรกเจอที่เหลืDmอก็คงขึ้นอยู่กับเธอจะคิดเหมือนฉันคิดไว้Cหรือยังปล่อยให้หวัA#งข้างเดียวคงปวดCใจถ้าสิ่งที่มอA#งอยู่เป็นไปไม่ไAmด้โอ้ย ใจGmฉันมันละลายอยากไปนอCนได้ซบตรงตักเธF | F7อ..

อย่าเผลอน่ารัA#กกว่านี้ได้ไหCอย่าทำเป็นเหมือAmนว่าใจตรงกัDmถ้าเกิดว่าเธGmอไม่รู้สึกอย่างนั้Cก็ฆ่ากันให้ตาFยเลยจะดีกว่าไหF7นึกว่าสงสาA#รคนที่ชอบเธCจะได้ไม่เผลAmอทำอะไรห่วย ๆ DmไปฉันจะยอGmมยับยั้งชั่งใCจะอยู่แบบคA#นแอบรักก็ได้Cดีกว่า..ไม่เป็นFอะไรเลย

A# | C |Am | Dm |A# | C |F | F7 |

A# | C |Am | Dm |A# | C |F | C |

* | ** |

ฉันจะยอGmมยับยั้งชั่งใCจะอยู่แบบคA#นแอบรักก็ได้Cดีกว่า..ไม่เป็นFอะไรเลย

Dm | Dm |A# | A# |C | C |

ดีกว่า..ไม่เป็นFอะไรเลย..คอร์ดเพลง ดีกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย ศาล สานศิลป์

เนื้อเพลง ดีกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย ศาล สานศิลป์ ถ้าบอกว่าชอบเธอไปตรงๆแล้วเธอจะเขินหรือเปล่า ถ้าบอกว่าฉันก็ปลื้มเธอนะ ไม่รู้ว่าเธอจะรู้สึกเช่นไร เราห่างไกลในทางชีวิต เลยไม่กล้าพูดว่าพรหมลิขิต ชักพาให้เป็นไป จนได้มาเจอกับเธอตอนนี้ ถ้าถามว่าฉันรู้สึกดีไหม บอกเลยได้ใจไปตั้งแต่แรกเจอ ที่เหลือก็คงขึ้นอยู่กับเธอ จะคิดเหมือนฉันคิดไว้หรือยัง ปล่อยให้หวังข้างเดียวคงปวดใจ ถ้าสิ่งที่มองอยู่เป็นไปไม่ได้ โอ้ย ใจฉันมันละลาย อยากไปนอนได้ซบตรงตักเธอ อย่าเผลอน่ารักกว่านี้ได้ไหม อย่าทำเป็นเหมือนว่าใจตรงกัน ถ้าเกิดว่าเธอไม่รู้สึกอย่างนั้น ก็ฆ่ากันให้ตายเลยจะดีกว่าไหม นึกว่าสงสารคนที่ชอบเธอ จะได้ไม่เผลอทำอะไรห่วยๆไป ฉันจะยอมยับยั้งชั่งใจ จะอยู่แบบคนแอบรักก็ได้ ดีกว่า ไม่เป็นอะไรเลย ฉันจะยอมยับยั้งชั่งใจ จะอยู่แบบคนแอบรักก็ได้ ดีกว่า ไม่เป็นอะไรเลย ดีกว่า ไม่เป็นอะไรเลย