ไม่มีสิทธิ์ได้รัก

 Sgotti x Maggi สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีสิทธิ์ได้รัก Sgotti x Maggi
สังกัดค่าย: DekHear Recordsติดต่องานแสดง: 0816291564

เหตุผลกลใดA คนที่ตั้งใE/G#จ..จะรัF#mก..ถึงEไม่มีสิทธิ์รัDก จมปลักกับควาEมเสียใAทุ่มเF#mทให้ทั้งชีวิต ทั้งหัวใBmแล้วเหตุไฉDน ใยจึงมีEแต่น้ำตA

ให้ความรักAไปทั้งหมดใE/G#แลกเศษใจF#mที่เขาให้มาหวัEงว่ามันDจะคอยเยียวยEาหัวใA

แต่ยิ่งรัAก มันก็ยิ่งฝืE/G#อยากจะยืF#mนข้างเธอให้ไหวแต่น้ำตาDที่มันรินไหEลนั้นบอกให้Aพอ

ฉันเป็นคนเดียAวบนโลกที่อ้างว้าE/G#ฉันเพียงต้องกาF#mรแค่ใครสักคนแต่EความรักDมันไม่มีเหตุผEล แม้กับคAนที่รักจริงคนหนึ่งก็รัAก อีกคนก็ทำร้าE/G#จะฆ่าให้ตาF#mยก็ยังไม่ทิ้งใจหนอใจD อยากได้รักจริEง กลับได้น้ำAตา

** |

รางวัลของควาAมรัก ทำไมมันถึงเจ็บE/G#หนักแต่ก็ยังจะทนF#mรัก ยังไม่เคยจะจำ   Eให้รัDก ไม่ได้รัก ให้ใจE ได้บาดแผลแต่เขาไม่แคAร์ ไม่เคยจะแล จะสนใจ

มองดาAวอยู่บนฟ้า เทวดE/G#าคงแกล้งฉันให้ฉันฝัF#mนแล้วเขาคนนั้นก็จากไปทิ้งให้ฉันเหงDา ให้คิดถึงเขาทั้งที่เขEาไม่คิดถึงเราเอาความรักAไปแลกกับความเสียใจ

* | ** |คอร์ดเพลง ไม่มีสิทธิ์ได้รัก Sgotti x Maggi

เนื้อเพลง ไม่มีสิทธิ์ได้รัก Sgotti x Maggi เหตุผลกลใด คนที่ตั้งใจ จะรัก ถึงไม่มีสิทธิ์รัก จมปลักกับความเสียใจ ทุ่มเทให้ทั้งชีวิต ทั้งหัวใจ แล้วเหตุไฉน ใยจึงมีแต่น้ำตา ให้ความรักไปทั้งหมดใจ แลกเศษใจที่เขาให้มา หวังว่ามันจะคอยเยียวยาหัวใจ แต่ยิ่งรัก มันก็ยิ่งฝืน อยากจะยืนข้างเธอให้ไหว แต่น้ำตาที่มันรินไหลนั้นบอกให้พอ ฉันเป็นคนเดียวบนโลกที่อ้างว้าง ฉันเพียงต้องการแค่ใครสักคน แต่ความรักมันไม่มีเหตุผล แม้กับคนที่รักจริง คนหนึ่งก็รัก อีกคนก็ทำร้าย จะฆ่าให้ตายก็ยังไม่ทิ้ง ใจหนอใจ อยากได้รักจริง กลับได้น้ำตา รางวัลของความรัก ทำไมมันถึงเจ็บหนัก แต่ก็ยังจะทนรัก ยังไม่เคยจะจำ ให้รัก ไม่ได้รัก ให้ใจ ได้บาดแผล แต่เขาไม่แคร์ ไม่เคยจะแล จะสนใจ มองดาวอยู่บนฟ้า เทวดาคงแกล้งฉัน ให้ฉันฝันแล้วเขาคนนั้นก็จากไป ทิ้งให้ฉันเหงา ให้คิดถึงเขา ทั้งที่เขาไม่คิดถึงเรา เอาความรักไปแลกกับความเสียใจ