บังอร

 SPRITE แร็พ อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บังอร SPRITE สไปรท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: SPRITEดนตรี: MOSSHUโปรดิวเซอร์: NINOติดต่องานแสดง: 0812579651

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

ผมดันบังเอิญCเจอแม่บังอรสวยเหมือGนนางเอกละครหัวใAmจมันสั่นมันคลอนไม่ต้องการใครอื่Fนแค่เธอก็พอผมต้องการเธอCแค่เท่านั้น ไม่หวัGงมีใครอื่นสวยเหมือนนางฟ้Amานางสวรรค์อยากเห็นเธออยู่Fในยามตื่น

* |

อยากมีเธอนอCนหลับไหลข้าง ๆ กาGมีกันและกันในตอนตื่Amคอยมีเธออยู่ข้างใFจ ในเช้าทุกวันไม่ขมขื่น

 C มีเธอกับฉันในทุกวัGน และในทุกวันคงสำคัAm  มีแค่เราเท่านั้นพFอ ใครจะมายุ่งอย่าสนมัน

 C ขอเพียงแค่เธอนั้นมีแค่ฉัG  ส่วนฉันนั้นก็จะมีแค่เธAm  สัญญากันจะอยู่กับฉัFน มีแค่เราสองคนนะเอC  เพราะว่าเธอคือสิ่งเดียGวที่มี Am และในตอนนี้ขอมีเพียFงแค่เรา

* | * |

เธอนอCนหรือยัง ดึกGแล้วเธอฟังเพลAmงไหมเธอ ร้องFให้ฟังอย่าลืมCนะเธอ คำGสัญญายังรAmอที่เดิม ตรFงไร่นา

แม่ดอกชบCา ฉันไม่มีใครหรอกหนGบางทีอาจจะมีเผลอไAmป แต่ว่าฉันไม่ได้เจตนFฝากคำลงปลายปากกาC ฉันนั้นขอสัญญGว่าในตอนนี้Am มีเพียงแค่เธอ แค่เธอคนเดีFยว

* | * |

C | G | Am | F | ( x2 )คอร์ดเพลง บังอร SPRITE สไปรท์

เนื้อเพลง บังอร SPRITE สไปรท์ ผมดันบังเอิญเจอแม่บังอร สวยเหมือนนางเอกละคร หัวใจมันสั่นมันคลอน ไม่ต้องการใครอื่นแค่เธอก็พอ ผมต้องการเธอแค่เท่านั้น ไม่หวังมีใครอื่น สวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์ อยากเห็นเธออยู่ในยามตื่น อยากมีเธอนอนหลับไหลข้างๆกาย มีกันและกันในตอนตื่น คอยมีเธออยู่ข้างใจ ในเช้าทุกวันไม่ขมขื่น มีเธอกับฉันในทุกวัน และในทุกวันคงสำคัญ มีแค่เราเท่านั้นพอ ใครจะมายุ่งอย่าสนมัน ขอเพียงแค่เธอนั้นมีแค่ฉัน ส่วนฉันนั้นก็จะมีแค่เธอ สัญญากันจะอยู่กับฉัน มีแค่เราสองคนนะเออ เพราะว่าเธอคือสิ่งเดียวที่มี และในตอนนี้ขอมีเพียงแค่เรา เธอนอนหรือยัง ดึกแล้วเธอ ฟังเพลงไหมเธอ ร้องให้ฟัง อย่าลืมนะเธอ คำสัญญา ยังรอที่เดิม ตรงไร่นา แม่ดอกชบา ฉันไม่มีใครหรอกหนา บางทีอาจจะมีเผลอไป แต่ว่าฉันไม่ได้เจตนา ฝากคำลงปลายปากกา ฉันนั้นขอสัญญา ว่าในตอนนี้ มีเพียงแค่เธอ แค่เธอคนเดียว