ฟ้า

 Tattoo Colour สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฟ้า TATTOO COLOUR แทตทูคัลเลอร์
สังกัดค่าย: SMALLROOM

Amaj7 | D13sus4 | F#m9 | Amaj7 |
Bm7 | E13sus4 | E7b9 |

คิดAmaj7อยู่..ว่าต้องทนC#m7ไว้จะทุBm7กข์จะทนเท่าไร ความรัDm7กจะพาหัวใจไปคิดAmaj7เอง..ว่าต้องทนC#m7ไว้แต่ยิ่งทุBm7กข์ยิ่งทนเท่าไรความรัDm7กที่มียิ่งหายไป

จะโทF#mษดิน จะโทษC#m7น้ำ จะโทBm7ษเดือนและดาAmaj7กับเรื่F#mองราว..ที่ปวดC#m7ร้าวที่เธอBm7มาทำแล้วหนีไE7

ฟ้Amaj7า ถ้าไม่ส่งมC#m7า.. ให้เธF#m7อมีใจAmaj7อก..    กัBm7น..     ซัC#m7ก..     คำDmaj7เป็นไร..  C#m7ว่าเหตุใBm7ดต้องมาทำร้ายกัEจากนี้Amaj7เรื่องราวที่มีC#m7 ก็ให้ลืมF#m7มันไปAmaj7ย่า..    จำBm7..    ว่าC#m7..     เคยDmaj7เป็นใคร..  C#m7ว่ามีใคBm7รที่เคยทำร้ายE..คนอย่างฉัน

Bm7 | Amaj7 |
Bm7 | Amaj7 |
Bm7 | Amaj7 |
Bm7 | D E |

ทุกAmaj7วัน.. จวบจนวัC#m7นนี้ชีวิBm7ตที่เราต้องมี จากนี้Dm7ต้องทำตัวเช่นไรน้ำAmaj7ตา.. ที่ยังรินC#m7ไหลจากความรัBm7กที่มีทั้งใจ สุดท้าDm7ยเขานั้นหายไป

* | ** |

 C  จบกันซักที จบกันแค่นี้Cmaj7 ไม่มีใคร   มีแต่ฟ้Emาที่มองAมา  เห็นน้ำตาDm จากนี้ไE

โปรดเถิดฟ้Amaj7า ถ้าไม่ส่งมC#m7า..ให้เธF#m7อมีใจAmaj7อก..    กัBm7น..     ไC#m7ด้..     ไหDmaj7 C#m7ม..ว่าเหตุใBm7ดต้องมาทำร้ายกัEจากนี้Amaj7เรื่องราวที่มีC#m7 ก็ให้ลืมF#m7มันไปAmaj7ย่า..    จำBm7..    ได้C#m7..     ไหDmaj7 C#m7ม..ว่ามีใคBm7รที่เคยทำร้ายE.ว่ามีใคBm7รที่มาทำร้ายE..คนอย่างฉัF E | Amaj7น..คอร์ดเพลง ฟ้า TATTOO COLOUR แทตทูคัลเลอร์

เนื้อเพลง ฟ้า TATTOO COLOUR แทตทูคัลเลอร์ คิดอยู่ ว่าต้องทนไว้ จะทุกข์จะทนเท่าไร ความรักจะพาหัวใจไป คิดเอง ว่าต้องทนไว้ แต่ยิ่งทุกข์ยิ่งทนเท่าไร ความรักที่มียิ่งหายไป จะโทษดิน จะโทษน้ำ จะโทษเดือนและดาว กับเรื่องราว ที่ปวดร้าว ที่เธอมาทำแล้วหนีไป ฟ้า ถ้าไม่ส่งมา ให้เธอมีใจ บอก กัน ซัก คำเป็นไร ว่าเหตุใดต้องมาทำร้ายกัน จากนี้เรื่องราวที่มี ก็ให้ลืมมันไป อย่า จำ ว่า เคยเป็นใคร ว่ามีใครที่เคยทำร้าย คนอย่างฉัน ทุกวัน จวบจนวันนี้ ชีวิตที่เราต้องมี จากนี้ต้องทำตัวเช่นไร น้ำตา ที่ยังรินไหล จากความรักที่มีทั้งใจ สุดท้ายเขานั้นหายไป จบกันซักที จบกันแค่นี้ ไม่มีใคร มีแต่ฟ้าที่มองมา เห็นน้ำตา จากนี้ไป โปรดเถิดฟ้า ถ้าไม่ส่งมา ให้เธอมีใจ บอก กัน ได้ ไหม ว่าเหตุใดต้องมาทำร้ายกัน จากนี้เรื่องราวที่มี ก็ให้ลืมมันไป อย่า จำ ได้ ไหม ว่ามีใครที่เคยทำร้าย ว่ามีใครที่มาทำร้าย คนอย่างฉัน