เทวดา (Like Angels)

 The Toys สตริง ฤดูฝน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เทวดา The TOYS เดอะทอยส์

Emaj7 | D#m F#m G#m |
Emaj7 | D#m F#m G#m |
Emaj7 | D#m F#m G#m |
Emaj7 | D#m F#m G#m |

แต่ไม่ได้ดีEmaj7 ไม่ได้มี Like เทวดาLike เทD#mวดา Like คF#mนบนฟ้าG#mเท่าที่ดีEmaj7 เท่าที่มี ที่คุณต้องการแค่โทรD#mเข้ามา แบบF#mธรรมดาG#m

แต่ไม่ได้ดีEmaj7 ไม่ได้มี Like เทวดาLike เทD#mวดา Like คF#mนบนฟ้าG#mเท่าที่ดีEmaj7 เท่าที่มี ที่คุณต้องการแค่โทรD#mเข้ามา F#m G#mเลย..

ชอบในตอEmaj7นคุณโทรศัพท์ เวลากำลังจะเข้านอนชอD#mบในตอนเช้า ๆ เวลาที่คุF#mณดูละคG#mจ้องมอEmaj7งนาน ๆ บางที ก็เกือบจะลืมว่าต้องนอนThat’s whaD#mt I need to knF#mow ya  G#m

บอกแล้วไงEmaj7ให้คุณอะนั่งดี ๆปิดหน้าจD#mอ ไม่ต้องไปดูหรอกF#m G#mซีรีส์มันไม่มีEmaj7หรอกพวกเทวะเทวีจะหายให้ตD#mายก็เจอในF#m G#m TV

* | ** |

Just sayin like mEmaj7in galabaAnd I knoD#mw that’s whF#mat you areG#mอยู่เป็นดEmaj7าวในทุก ๆ วันจนจวบสวรรค์จะดลบันดาลมหัศจรD#mรย์ในสุริยามีเธอกับฉัF#mนในจินตนาG#mการ

Just sayiEmaj7n like in the karmaAnd I knoD#mw that’s whF#mat you do G#mเพราะฟ้Emaj7านั้นมีตามองมาทุกทีฉันเลD#mยกลายเป็นคF#mนไม่ดี.G#m.

* | ** | * | ** |

Emaj7 | D#m F#m G#m | ( x4 )คอร์ดเพลง เทวดา The TOYS เดอะทอยส์

เนื้อเพลง เทวดา The TOYS เดอะทอยส์ แต่ไม่ได้ดี ไม่ได้มี Like เทวดา Like เทวดา Like คนบนฟ้า เท่าที่ดี เท่าที่มี ที่คุณต้องการ แค่โทรเข้ามา แบบธรรมดา แต่ไม่ได้ดี ไม่ได้มี Like เทวดา Like เทวดา Like คนบนฟ้า เท่าที่ดี เท่าที่มี ที่คุณต้องการ แค่โทรเข้ามา เลย ชอบในตอนคุณโทรศัพท์ เวลากำลังจะเข้านอน ชอบในตอนเช้าๆเวลาที่คุณดูละคร จ้องมองนานๆบางที ก็เกือบจะลืมว่าต้องนอน That’s what I need to know ya บอกแล้วไงให้คุณอะนั่งดีๆปิดหน้าจอ ไม่ต้องไปดูหรอกซีรีส์ มันไม่มีหรอกพวกเทวะเทวี จะหายให้ตายก็เจอใน TV Just sayin like min galaba And I know that’s what you are อยู่เป็นดาวในทุกๆวัน จนจวบสวรรค์จะดลบันดาล มหัศจรรย์ในสุริยา มีเธอกับฉันในจินตนาการ Just sayin like in the karma And I know that’s what you do เพราะฟ้านั้นมีตามองมาทุกที ฉันเลยกลายเป็นคนไม่ดี