สวยแล้วหยิ่ง

 Time สตริง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สวยแล้วหยิ่ง Time วงไทม์
เนื้อร้อง/ทำนอง: แมวหมู่เรียบเรียง: ชนชิต จรรย์สืบศรีสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E | C#m |E | C#m B |

เห็Eนเธอทีไร ฉันก็ยิ้C#mมให้เธอเสียEดายตัวเธอ ไม่เคยยิ้G#mมให้ฉันก็Aคนเคย ๆ อยากจะทัC#mกทายกันทำไม่รู้G#m ทำไม่เห็F#น ทุกทีB7

ไม่Eเคยลามปาม ไม่ได้ถาC#mมเบอร์โทรไม่Eเคยวางโต เป็นจิ๊กโก๋G#mแถวนี้ด้วยAความจริงใจ อยากมีมิC#mตรไมตรีทำอย่างเงี๊G#mย ทำอย่างเงี๊B7ย น้อยใE

สวC#mยแล้วหยิ่ง ที่จริG#mงไม่ผิดไม่ได้คิF#mด ไม่ได้คิBดมากมาEบ้าF#mนใกล้กัน เราแค่อยG#mากคบไว้เผื่อวันหลัAง เผื่อวันหลัF#งได้พึ่งกัน

B A | G#m F#m |
B A | G#m F#m |

แค่Eอยากฝากบอกว่ามันบาC#mป บาปหนักทำEคนอกหัก โดยไม่รู้G#mจักกันถ้าAอยากไถ่บาปก็แค่ยิ้C#mมให้กันได้แค่นั้G#mน ได้แค่นั้B7น ก็ชื่นใE

E | C#m |E | G#m |
A | C#m |G#m B7 | E |

* | ** |

E | C#m | E | C#m B | ( Fade Out )คอร์ดเพลง สวยแล้วหยิ่ง Time วงไทม์

เนื้อเพลง สวยแล้วหยิ่ง Time วงไทม์ เห็นเธอทีไร ฉันก็ยิ้มให้เธอ เสียดายตัวเธอ ไม่เคยยิ้มให้ฉัน ก็คนเคยๆอยากจะทักทายกัน ทำไม่รู้ ทำไม่เห็น ทุกที ไม่เคยลามปาม ไม่ได้ถามเบอร์โทร ไม่เคยวางโต เป็นจิ๊กโก๋แถวนี้ ด้วยความจริงใจ อยากมีมิตรไมตรี ทำอย่างเงี๊ย ทำอย่างเงี๊ย น้อยใจ สวยแล้วหยิ่ง ที่จริงไม่ผิด ไม่ได้คิด ไม่ได้คิดมากมาย บ้านใกล้กัน เราแค่อยากคบไว้ เผื่อวันหลัง เผื่อวันหลังได้พึ่งกัน แค่อยากฝากบอกว่ามันบาป บาปหนัก ทำคนอกหัก โดยไม่รู้จักกัน ถ้าอยากไถ่บาปก็แค่ยิ้มให้กัน ได้แค่นั้น ได้แค่นั้น ก็ชื่นใจ