สวยประหยัด

 Time สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สวยประหยัด Time วงไทม์

G# | Fm |A#m D# | G# |
C# | Cm |A#m D# |

สิ่งใดG#ที่ดูดี ที่ว่าสวFmยและเลิศหรอถ้าเปรียA#mบกับตัวเธอ หากได้เจD#อคงชิดซ้ายก็เธอนั้นสCmวยหยดFmกให้เธอหมF7ดทั้งหัวA#m | D#ใจ..

ไอ้เรG#าคงมีบุญ ที่ชีวิFmตได้พบเจอได้เกิA#mดเป็นแฟนเธอ ก็ยังเบD#ลอ ยังสงสัยก็เธอน่ะสวCmยหมดเห็Fmนหน้าเธอโกF7รธ ยังชื่นA#m | D#ใจ..

 C#  อยากขอบคุณที่เธอให้ฉัCmนที่หนึ่ง A#m  แต่มีสิ่งนึงอยากจะขD#

อย่าออกไปไหG#นได้ไหมให้เธออFmยู่ที่บ้านเธอเก็บความสวA#mยและน่ารัก..ให้ประหยัD#ดได้ไหมเธออย่างาCmมจนเกินไป ให้ใครเขFmาขอเบF7อร์ฉันเผA#mลอ เธอคงถูกคนสนใD#

แหละอย่าให้ฉันG#ได้รู้..ว่าเธออFmยู่ที่บ้านใครบอกกับฉัA#mนได้ไหม จะเก็บใจD#ไว้เจอกันอย่างาCmมจนเกินงามอ ยากให้เว้FmนสักวัF7ให้สวA#mยเพียงกับฉัD#นก็เกินพอ..

G# D# |

G# | Fm |A#m | D# |
Cm | Fm F7 |A#m | D# |

ก็ตาG#เธอโต ๆ แบบไฮโFmซและไฉไลจมูA#mกก็เกินใคร โด่งอะไรD#อย่างนั้นก็เธอนั้นแก้Cmมป่องFmอหอมสักหน่F7อยคงไม่ว่าA#mกัน.. D#

* | ** | *** |

G# Fm |

ให้สวA#mยเพียงกับฉัD#นก็เกินพG# Fmอ..แค่สวA#mยให้ประหยัD#ดได้ไหมเธอ..

G# | Fm |A#m D# | G# |คอร์ดเพลง สวยประหยัด Time วงไทม์

เนื้อเพลง สวยประหยัด Time วงไทม์ สิ่งใดที่ดูดี ที่ว่าสวยและเลิศหรอ ถ้าเปรียบกับตัวเธอ หากได้เจอคงชิดซ้าย ก็เธอนั้นสวยหยด ยกให้เธอหมดทั้งหัวใจ ไอ้เราคงมีบุญ ที่ชีวิตได้พบเจอ ได้เกิดเป็นแฟนเธอ ก็ยังเบลอ ยังสงสัย ก็เธอน่ะสวยหมด เห็นหน้าเธอโกรธ ยังชื่นใจ อยากขอบคุณที่เธอให้ฉันที่หนึ่ง แต่มีสิ่งนึงอยากจะขอ อย่าออกไปไหนได้ไหม ให้เธออยู่ที่บ้านเธอ เก็บความสวยและน่ารัก ให้ประหยัดได้ไหมเธอ อย่างามจนเกินไป ให้ใครเขาขอเบอร์ ฉันเผลอ เธอคงถูกคนสนใจ แหละอย่าให้ฉันได้รู้ ว่าเธออยู่ที่บ้านใคร บอกกับฉันได้ไหม จะเก็บใจไว้เจอกัน อย่างามจนเกินงามอ ยากให้เว้นสักวัน ให้สวยเพียงกับฉันก็เกินพอ ก็ตาเธอโตๆแบบไฮโซและไฉไล จมูกก็เกินใคร โด่งอะไรอย่างนั้น ก็เธอนั้นแก้มป่อง ขอหอมสักหน่อยคงไม่ว่ากัน แค่สวยให้ประหยัดได้ไหมเธอ