มนต์รักลูกทุ่ง (เพชรตัดเพชร)

 เต้ย จักร์รินท์ ลูกทุ่ง อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มนต์รักลูกทุ่ง เต้ย จักร์รินท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไพบูลย์ บุตรขัน

Em D | C |Am D | G |

C D | Bm Em |Am D | G |

หอAmม.. เอGย..หอมEmดอกกระถิAmรวยระริDน..เคล้ากลิ่นกอGงฟางเห็ดตับเต่Emาขึ้นอยู่ริมเถEาหญ้านAmางมองเห็นบัBmวสล้าCง..ลอยDปริ่มริมEmบึง

อยาEmกจะเด็ดมาดอDมหอมEmหน่อยลองCเอื้อมมือค่อย ๆD ก็เอื้อมGไม่ถึง   BmอยากจะแปลEmงร่างเป็นแมDลง..ภู่Gผึ้งแปลงได้DจะบินไปคลึGง..เคล้B7าเจ้าบัวEmตูมบัวบาน

Em D | C Bm |Am D | G B7 |
C D | Bm Em |Am B7 | Em | Em | D |

หอAmม.. ดิGน.. เคล้Emากลิ่นไอฝAmครวญระDคน..หอมแก้มนG Am Bmงคราญขลุ่ยเป่าแผ่Emวพลิ้วผ่านทิวแถEวต้นตาAmมนต์รักเพลBmงชาวบ้าCน..ลูกDทุ่งแผ่Em F#m Gวมา

ได้Emคันเบ็ดสักคัDนพร้อมEmเหยื่อมีCน้องนางแก้มเรื่Dอนั่งเคียงGตกปลา  Bmทุ่งรวงทอEmงของเรานี้มีDคุณค่Gมนต์รัDกลูกทุ่งบ้านนGา..หวานB7แว่ว แผ่วดังEmกังวาน

โอ้A..เจ้าช่Bmอ..นกยูCแว่วเสียงเพลDงมนต์รักลูกทุ่Gง..ซ้ำหอมน้ำปรุง.Bm. ที่แก้มนงคราญ

Am Bm | Am Bm | Em | Em |คอร์ดเพลง มนต์รักลูกทุ่ง เต้ย จักร์รินท์

เนื้อเพลง มนต์รักลูกทุ่ง เต้ย จักร์รินท์ หอม เอย หอมดอกกระถิน รวยระริน เคล้ากลิ่นกองฟาง เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเถาหญ้านาง มองเห็นบัวสล้าง ลอยปริ่มริมบึง อยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อย ลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึง อยากจะแปลงร่างเป็นแมลง ภู่ผึ้ง แปลงได้จะบินไปคลึง เคล้าเจ้าบัวตูมบัวบาน หอม ดิน เคล้ากลิ่นไอฝน ครวญระคน หอมแก้มนงคราญ ขลุ่ยเป่าแผ่วพลิ้วผ่านทิวแถวต้นตาล มนต์รักเพลงชาวบ้าน ลูกทุ่งแผ่วมา ได้คันเบ็ดสักคันพร้อมเหยื่อ มีน้องนางแก้มเรื่อนั่งเคียงตกปลา ทุ่งรวงทองของเรานี้มีคุณค่า มนต์รักลูกทุ่งบ้านนา หวานแว่ว แผ่วดังกังวาน โอ้ เจ้าช่อ นกยูง แว่วเสียงเพลงมนต์รักลูกทุ่ง ซ้ำหอมน้ำปรุง ที่แก้มนงคราญ