ไปดาวอังคารกันไหม

 ตุ๊กตา นริศรา ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไปดาวอังคารกันไหม ตุ๊กตา นริศรา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เซียงพาเรียบเรียง: บุ๊ค คลาสสิคติดต่องานแสดง: 0837278908

D# |

ไปดาวอังคารกันไหD#ม โลกนี้ชักไม่ปลอดBภัยไปทีที่มีแค่ใCmจสองใจของเรGmถ้าหากตกลงว่าไปG# มีรางวัลให้อยากได้อะไGmรก็ทำเอาCmอย่างเช่Fmนหอมแก้มคนชวนเบา ๆB ..(ตอนที่ถึงดาวอังคาD#ร)

D# A#/D | Cm A# |
G# Gm | Fm A# |

เธD#อ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ..ช่วงนี้เธGmอพอสิว่างบ่เกาะเธCmอ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ..ว่าจะชวBนเธอไปเลาะหั่นหนา

เธD#อ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ..ช่วงนี้เรGmาเหงาต๊อกซ็อกแลยหละเธCmอ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ..คิดสาว่Bาทำบุญน้อยกะได้

เลขกะบ่เคยถืG#ก ยอดกดไลค์ กะบ่หมาBโซเชียล กะมาปิดกั้Gmน เรียนกะถืกแต่ครูฮ้CmายโลกของเรานับวัG#น มันชั่งดูอันตราA#คล้ายจะอวสD# | Bาน..

** |

D# A#/D | Cm A# |
G# Gm | Fm A# |

เธD#อ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ..เรากลัวเหงGmาตายคือไก่เป็นห่าเธCmอ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ..เราสัญญBา สิบ่ดื้อ บ่รั้น

เธD#อ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ..อีกอย่างเฮGmาสิได้อยู่นำกันเธCmอ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ..โลกเฮานั้Bน ตอนนี้อยู่ยากหลาย

* | ** | ** |

D#7 |

ถ้าหากตกลงว่าไปG# มีรางวัลให้อยากได้อะไGmรก็ทำเอCmอย่างเช่Fmนหอมแก้มคนชวนเบา ๆB ..ตอนที่ถึงดาวอังคาD#

D# A#/D | Cm A# |
G# Gm | Fm A# | D# |คอร์ดเพลง ไปดาวอังคารกันไหม ตุ๊กตา นริศรา

เนื้อเพลง ไปดาวอังคารกันไหม ตุ๊กตา นริศรา ไปดาวอังคารกันไหม โลกนี้ชักไม่ปลอดภัย ไปทีที่มีแค่ใจสองใจของเรา ถ้าหากตกลงว่าไป มีรางวัลให้ อยากได้อะไรก็ทำเอา อย่างเช่นหอมแก้มคนชวนเบาๆ (ตอนที่ถึงดาวอังคาร) เธอ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ ช่วงนี้เธอพอสิว่างบ่เกาะ เธอ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ ว่าจะชวนเธอไปเลาะหั่นหนา เธอ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ ช่วงนี้เราเหงาต๊อกซ็อกแลยหละ เธอ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ คิดสาว่าทำบุญน้อยกะได้ เลขกะบ่เคยถืก ยอดกดไลค์ กะบ่หมาน โซเชียล กะมาปิดกั้น เรียนกะถืกแต่ครูฮ้าย โลกของเรานับวัน มันชั่งดูอันตราย คล้ายจะอวสาน เธอ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ เรากลัวเหงาตายคือไก่เป็นห่า เธอ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ เราสัญญา สิบ่ดื้อ บ่รั้น เธอ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ อีกอย่างเฮาสิได้อยู่นำกัน เธอ เธอๆ เธอๆ เธ้อเธอ โลกเฮานั้น ตอนนี้อยู่ยากหลาย ถ้าหากตกลงว่าไป มีรางวัลให้ อยากได้อะไรก็ทำเอา อย่างเช่นหอมแก้มคนชวนเบาๆ ตอนที่ถึงดาวอังคาร