เด็กแลวัว

 วงเฟส ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เด็กแลวัว วงเฟส
เนื้อร้อง/ทำนอง: กษิฐศักดิ์ หนูวงค์เรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อสังกัดค่าย: JPS Recordsติดต่องานแสดง: 0619824252

F C | Dm A# |
F C | Dm A# |

เราเด็กFบ้าน ๆ เย้.. เราเด็กCบ้าน ๆ เย้..เราเด็กDmบ้าน ๆ เย เย้ เย เย.A#.เราเด็กFบ้าน ๆ เย้.. เราเด็กCบ้าน ๆ เย้..เราเด็กDmบ้าน ๆ เย เย้ เย เย.A#.

เราเด็Fกบ้าน ๆ เช้า ๆC เราจูงวัวร้าย ๆDm มั่วตั้ว ไปตามA#ประสาฉันเห็นเธFอคนสวย รู้หม้าCยคนงามว่าใจDmมันลอยฝัน ลอยไปA#หาเธอ

ทุกครั้Fงที่เห็น ก็เก็บมาคิดCคำนึงเธอเธDmอคนนึง เธอที่รัA#กของฉันเธอคงFไม่มอง เพราะเรามันเด็กCบ้าน ๆเราแค่เด็Dmกตัดยาง.A#.

เด็กแลวัFว.. อีเย้เฮC อีเย้เฮเด็กจูงวัDmว.. นา นา นา นาA#ว..เด็กแลวัFว.. อู่โวะโอC อู่โวะโอ..เด็กจูงDm A#วัว..

รู้หม้าFยว่ารักจัง แล้วว่าน้อCงสาวเห้ออยากบอDmกรักเธอ ถ้ามีA#โอกาสเราจะสร้าFงเรือนหอ เราจะสร้าCงวิมานมีลูกน้อDmยเป็นพยาน ถ้าเธอนั้นA#ให้ใจสร้อยคFอเส้นโต จะเอาไปคล้อCงคอเจ้าแต่งงาDmนบ่าวสาว ให้พ่อแม่A#นั้นชื่นใจแต่ว่Fาตอนนี้อะเป็นแฟนก่อCนได้หม้ายจากใDmจ ให้รู้ไว้A#..

*** |

ก็Fไม่รู้เธอจะชอบเราหม้ายเพราะเราCมันคนที่มันหม้ายไหรไม่มีDmรถคันแพง ๆ ไม่มีรถA#คันใหญ่ไม่รู้Fว่าเธอจะรู้ ไม่รู้ว่าเธCอจะสนหม้ายไม่รู้ว่าเธDmอนั้นจะชอบหม้าย.. A#

*** |

F C | Dm A# |
F C | Dm A# |

* | *** |

** | *** |

F C | Dm A# | ( x2 ) | F |คอร์ดเพลง เด็กแลวัว วงเฟส

เนื้อเพลง เด็กแลวัว วงเฟส เราเด็กบ้านๆเย้ เราเด็กบ้านๆเย้ เราเด็กบ้านๆ เย เย้ เย เย เราเด็กบ้านๆเช้าๆเราจูงวัว ร้ายๆมั่วตั้ว ไปตามประสาฉัน เห็นเธอคนสวย รู้หม้ายคนงาม ว่าใจมันลอยฝัน ลอยไปหาเธอ ทุกครั้งที่เห็น ก็เก็บมาคิดคำนึง เธอเธอคนนึง เธอที่รักของฉัน เธอคงไม่มอง เพราะเรามันเด็กบ้านๆเราแค่เด็กตัดยาง เด็กแลวัว อีเย้เฮ อีเย้เฮ เด็กจูงวัว นา นา นา นาว เด็กแลวัว อู่โวะโอ อู่โวะโอ เด็กจูงวัว รู้หม้ายว่ารักจัง แล้วว่าน้องสาวเห้อ อยากบอกรักเธอ ถ้ามีโอกาส เราจะสร้างเรือนหอ เราจะสร้างวิมาน มีลูกน้อยเป็นพยาน ถ้าเธอนั้นให้ใจ สร้อยคอเส้นโต จะเอาไปคล้องคอเจ้า แต่งงานบ่าวสาว ให้พ่อแม่นั้นชื่นใจ แต่ว่าตอนนี้อะเป็นแฟนก่อนได้หม้าย จากใจ ให้รู้ไว้ ก็ไม่รู้เธอจะชอบเราหม้าย เพราะเรามันคนที่มันหม้ายไหร ไม่มีรถคันแพงๆไม่มีรถคันใหญ่ ไม่รู้ว่าเธอจะรู้ ไม่รู้ว่าเธอจะสนหม้าย ไม่รู้ว่าเธอนั้นจะชอบหม้าย