สถานะไหนในสายตา (Ost.จิตสังหาร)

 Yes’Sir Days สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สถานะไหนในสายตา Yes’Sir Days เยสเซอร์เดส์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิยวัฒน์ มีเครือโปรดิวเซอร์: ปิยวัฒน์ มีเครือเรียบเรียง: Yes’Sir Daysสังกัดค่าย: genie records

Bm A | D |
Bm A | D |

 D  หาคำตอบ แต่ก็ยังไF#mม่เจอ   อยากรู้GใจเธGmออยู่ไหD D  เหมือนเป็นคน..ที่ไม่มีF#mหัวใจ   และสาGยตาช่าGmงเย็นชD

อ่านใจเธBmอเท่าไF#mร.. ก็ไม่เคBmยเข้าใF#mจ..บางสิ่งGในใจที่ฉันไม่เคยถาGmม..

อยากรู้ความจริDง สิ่งที่เธF#mอคิดอGยู่..ในสายAตาเธอนั้นสื่อDอะไร บอกกัF#mนให้รู้G..ลึกAลงไปข้างในG.. ขอGmให้เธอได้มีF#mฉันอยู่B7แต่ไม่รู้Emจะมีบ้างไหมเป็นความลัGmบที่เธอซ่อนไว้ ในสายตา

 D  รู้หรือเปล่า..ว่าในใF#mจฉันรอ   และขอGเรื่องเดีGmยวได้ไหD D  ขอให้เธอ..อย่าได้ปิF#mดหัวใจ   ให้ฉัGนเข้าไGmปสักทีD

* | ** |

Bm A |

 G  มันทรมาF#mนรู้ไหม.Bm A. G  ยิ่งใกล้เท่าไร ก็ยิ่งไม่รู้A..ใจ..เธอ..

C#m B | A |C#m B | A | A |

** |

อยากรู้ความจริEง สิ่งที่เธG#mอคิดอAยู่..ในสายBตาเธอนั้นสื่อEอะไร บอกกัG#mนให้รู้A..ลึกBลงไปข้างในA.. ขอAmให้เธอได้มีG#mฉันอยู่C#7แต่ไม่รู้F#mจะมีบ้างไหม.. B

ลึกBลงไปข้างในA.. ขอAmให้เธอได้มีG#mฉันอยู่C#7แต่ไม่รู้F#mจะมีบ้างไหม..เป็นความลัAmบที่เธอซ่อนไว้..ในสายตา..Eคอร์ดเพลง สถานะไหนในสายตา Yes’Sir Days เยสเซอร์เดส์

เนื้อเพลง สถานะไหนในสายตา Yes’Sir Days เยสเซอร์เดส์ หาคำตอบ แต่ก็ยังไม่เจอ อยากรู้ใจเธออยู่ไหน เหมือนเป็นคน ที่ไม่มีหัวใจ และสายตาช่างเย็นชา อ่านใจเธอเท่าไร ก็ไม่เคยเข้าใจ บางสิ่งในใจที่ฉันไม่เคยถาม อยากรู้ความจริง สิ่งที่เธอคิดอยู่ ในสายตาเธอนั้นสื่ออะไร บอกกันให้รู้ ลึกลงไปข้างใน ขอให้เธอได้มีฉันอยู่ แต่ไม่รู้จะมีบ้างไหม เป็นความลับที่เธอซ่อนไว้ ในสายตา รู้หรือเปล่า ว่าในใจฉันรอ และขอเรื่องเดียวได้ไหม ขอให้เธอ อย่าได้ปิดหัวใจ ให้ฉันเข้าไปสักที มันทรมานรู้ไหม ยิ่งใกล้เท่าไร ก็ยิ่งไม่รู้ ใจ เธอ อยากรู้ความจริง สิ่งที่เธอคิดอยู่ ในสายตาเธอนั้นสื่ออะไร บอกกันให้รู้ ลึกลงไปข้างใน ขอให้เธอได้มีฉันอยู่ แต่ไม่รู้จะมีบ้างไหม ลึกลงไปข้างใน ขอให้เธอได้มีฉันอยู่ แต่ไม่รู้จะมีบ้างไหม เป็นความลับที่เธอซ่อนไว้ ในสายตา