กลับมาแล้ว

 ยิว คนเขียนเพลง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กลับมาแล้ว ยิว คนเขียนเพลง Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชูศักดิ์ ชี้ทางดีเรียบเรียง: สร่างศัลย์ เรืองศรีสังกัดค่าย: Rsiam (อาร์สยาม)

Bm A | G A | D F# |
Bm A | G A | F# |

กลับมาแล้Bmวคนดี คืนกลับมEmาด้วยรักมั่BmกลับมาทวGงความสัมพันAธ์..เมื่อครั้งก่อDก่อนที่เรEmาจะจากกัน ภาพความหลัDงยังติดตรึBmจึGงได้ย้อAนและคืนกลับBmมา

กลับมาพBmบเพราะคิดถึง เมื่อหัวใจDยังห่วงหากลับมาทวEmงสัญญา สัญญาใBmจเคยฝากไว้ในEmวันที่เราAต้องห่าง ขอบฟ้Dาไม่เคยขวางกั้Bm G  จะเก็บความฝัAนเพื่อวันต่อDไป

   ย้อนคืEmนมาต่อเติมฝัAน ย้อนวัF#mนให้หวนมาใหBmม่   คำGสุดท้าAยฉันยังไม่ลืF#ม..

เก็บดวงใจG..ของฉัAนที่ดูอ่อนล้BmกลับมาหGา..หัวใจAที่ยังเฝ้าDรอ.. Bย้อนคืEmนมาต่อเติมฝัAน เนิ่นนาDนที่ฉันจากไBmยัGงคิดถึAงฉันจึงกลับDมา

* |

Bm A | G A | D F# |
Bm A | G A | F# |

** | * |

จึGงได้ย้อAนและคืนกลับมา..

Bm A | G A | Bm |คอร์ดเพลง กลับมาแล้ว ยิว คนเขียนเพลง Rsiam

เนื้อเพลง กลับมาแล้ว ยิว คนเขียนเพลง Rsiam กลับมาแล้วคนดี คืนกลับมาด้วยรักมั่น กลับมาทวงความสัมพันธ์ เมื่อครั้งก่อน ก่อนที่เราจะจากกัน ภาพความหลังยังติดตรึง จึงได้ย้อนและคืนกลับมา กลับมาพบเพราะคิดถึง เมื่อหัวใจยังห่วงหา กลับมาทวงสัญญา สัญญาใจเคยฝากไว้ ในวันที่เราต้องห่าง ขอบฟ้าไม่เคยขวางกั้น จะเก็บความฝันเพื่อวันต่อไป ย้อนคืนมาต่อเติมฝัน ย้อนวันให้หวนมาใหม่ คำสุดท้ายฉันยังไม่ลืม เก็บดวงใจ ของฉันที่ดูอ่อนล้า กลับมาหา หัวใจที่ยังเฝ้ารอ ย้อนคืนมาต่อเติมฝัน เนิ่นนานที่ฉันจากไป ยังคิดถึงฉันจึงกลับมา จึงได้ย้อนและคืนกลับมา


เพลงซึ้งๆ น้ำเสียงละมุน จาก “ยิว คนเขียนเพลง” กับเพลงแนวโฟล์คผสมความเป็นป๊อบบอกความรู้สึกของคนที่ต้องอยู่ห่างไกลกัน ด้วยความคิดถึง และความรักที่มั่นคง วันนี้จึงกลับมาตามสัญญา กลับมาเพื่ออยู่เคียงข้างเธอ เป็นเพลงความหมายดีๆ ฟังกี่ทีก็ยังซึ้ง