ตัดกรรม

 หญิงลี ศรีจุมพล ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตัดกรรม หญิงลี ศรีจุมพล
สังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

G#m | C#m |D# | G#m |

C#m F# | B G#m |
C#m D# | G#m | G#m |

เมื่อเธอปันใจให้ใครต่อใคC#mฉันF#คงต้องยอมแพ้เธBกี่ครั้งกี่หG#mนต้องทนเสมC#mอ.. เธF#อไม่ซื่อต่อกัBรักจริง C#mๆ หรือรักหลอกหลG#mอกฉันบอF#กตัวเองทุกวัG#mถ้าอยู่กันแล้Bวต้องทรมาC#mน ต้องF#ยอมตัดใจD#..

เมื่G#mอเธอจะไปห้ามคงไม่ฟัC#mเหนี่ยวรั้F#งก็คงไม่นาBไม่ต้องห่วงฉัG#mนถ้าเธอต้องกC#mาร ไม่F#ต้องแคร์อะไBฉันจะเจ็G#mบหรือฉันจะตาEไม่ต้อF#งทำเป็นสงสารD#..

ถ้ารัEกเขาเราเลิกF#กัน ถ้ารัEกฉันจะเลือกF#ใครอย่าคEบซ้อนให้ร้อนF#ใจทนหลับหูD#หลับตาไม่ได้อาการมันฟ้องมานาG#mน..

ปวดร้าEวก็ต้องทนไหF#น้ำตาEไหลต้องปล่อยมัF#คิดถึEงภาพที่ผูกF#พันธ์ความฝัBนให้ไว้ด้วยความหวัG#mต้องยอC#mมให้รักมันพัF#ง ทั้งทั้งที่รักเธอหมดใG#m

เมื่อเขาไม่รักต้องยอมหลีกทาC#mตัดรัF#กตัดเธอตัดกรBรมต้องเข้มแข็G#mงเพื่อลืมความช้ำC#mF#ะต้องทำอย่างไรBแม้จะเจ็G#mบแทบกลั้นใจตาEต้องทF#นข้างเพื่อคนข้างหลัG#mแม้จะเจ็บเพราะรักพัง ๆEชีวิF#ตต้องเดินต่อไG#mป..

* | ** | *** |

 E  ชีวิตF#ต้องสู้ต่อไG#mป..

E F# | G# |คอร์ดเพลง ตัดกรรม หญิงลี ศรีจุมพล

เนื้อเพลง ตัดกรรม หญิงลี ศรีจุมพล เมื่อเธอปันใจให้ใครต่อใคร ฉันคงต้องยอมแพ้เธอ กี่ครั้งกี่หนต้องทนเสมอ เธอไม่ซื่อต่อกัน รักจริงๆหรือรักหลอกหลอก ฉันบอกตัวเองทุกวัน ถ้าอยู่กันแล้วต้องทรมาน ต้องยอมตัดใจ เมื่อเธอจะไปห้ามคงไม่ฟัง เหนี่ยวรั้งก็คงไม่นาน ไม่ต้องห่วงฉันถ้าเธอต้องการ ไม่ต้องแคร์อะไร ฉันจะเจ็บหรือฉันจะตาย ไม่ต้องทำเป็นสงสาร ถ้ารักเขาเราเลิกกัน ถ้ารักฉันจะเลือกใคร อย่าคบซ้อนให้ร้อนใจ ทนหลับหูหลับตาไม่ได้ อาการมันฟ้องมานาน ปวดร้าวก็ต้องทนไหว น้ำตาไหลต้องปล่อยมัน คิดถึงภาพที่ผูกพันธ์ ความฝันให้ไว้ด้วยความหวัง ต้องยอมให้รักมันพัง ทั้งทั้งที่รักเธอหมดใจ เมื่อเขาไม่รักต้องยอมหลีกทาง ตัดรักตัดเธอตัดกรรม ต้องเข้มแข็งเพื่อลืมความช้ำ จะต้องทำอย่างไร แม้จะเจ็บแทบกลั้นใจตาย ต้องทนข้างเพื่อคนข้างหลัง แม้จะเจ็บเพราะรักพังๆชีวิตต้องเดินต่อไป ชีวิตต้องสู้ต่อไป