กลุ่มดอกไม้ (bloom)

 YourMOOD สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กลุ่มดอกไม้ YourMOOD
เนื้อร้อง/ทำนอง: YourMOODดนตรี: เดอะทอย (The TOYs), Pete Tanskulสังกัดค่าย: WHOOP Music (Believe Music)ติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

D Bm | Em A |
D Bm | Em A |

แต่สำหรับฉันDเธอคือBm..ดอกวEmานิลลAเปรียบดั่งลมหวาDน อบอุ่Bmนอยู่ข้าEmงในใAเหตุใดจึงทิ้F#mงกันไปBช้ำEmฤทัยA ดุจแผ่นดินไหวF#m ไม่รู้B Em ว่าเธอคือกลุ่Aมดอกไม้บาD Bm Em เธอคือกลุ่Aมดอกไม้บาน

เธอเป็นเจ้าหญิDงในยาBmม อยู่ใกEmล้ใคร Aเปรียบดั่งดอกไม้D มองไBmป เป็นต้Emองเด็ดใช้Aเหตุใดจึงทิ้F#mงกันไปBช้ำEmฤทัยA ดุจแผ่นดินไหวF#m ไม่รู้B Em ว่าเธอคือกลุ่Aมดอกไม้บาD Bm Em เธอคือกลุ่Aมดอกไม้บD Bm | Em Aาน..

เก็Gบเธออยู่ในGmหัวใจ ไม่F#mเคยใฝ่หาBผู้ใดผ่EmานวันเวลAาเธอยังสดDใสอยู่ดอกเดียGวคงไม่พGmอ สองสามดอF#mกก็ไม่Bดีเพราะเธอเป็Emนมากกว่านี้..Aเธอคือกลุ่มดอกไม้บาน..

D Bm | Em A |
D Bm | Em A |

D Bm | Em A |
D Bm | Em A |

* | ** |

D Bm |

 Em  เธอคือกลุ่Aมดอกไม้บาD Bmน.. Em  เธอคือกลุ่Aมดอกไม้บาD Bm | Em Aน..คอร์ดเพลง กลุ่มดอกไม้ YourMOOD

เนื้อเพลง กลุ่มดอกไม้ YourMOOD แต่สำหรับฉันเธอคือ ดอกวานิลลา เปรียบดั่งลมหวาน อบอุ่นอยู่ข้างในใจ เหตุใดจึงทิ้งกันไป ช้ำฤทัย ดุจแผ่นดินไหว ไม่รู้ ว่าเธอคือกลุ่มดอกไม้บาน เธอคือกลุ่มดอกไม้บาน เธอเป็นเจ้าหญิงในยาม อยู่ใกล้ใครๆเปรียบดั่งดอกไม้ มองไป เป็นต้องเด็ดใช้ เหตุใดจึงทิ้งกันไป ช้ำฤทัย ดุจแผ่นดินไหว ไม่รู้ ว่าเธอคือกลุ่มดอกไม้บาน เธอคือกลุ่มดอกไม้บาน เก็บเธออยู่ในหัวใจ ไม่เคยใฝ่หาผู้ใด ผ่านวันเวลาเธอยังสดใสอยู่ ดอกเดียวคงไม่พอ สองสามดอกก็ไม่ดี เพราะเธอเป็นมากกว่านี้ เธอคือกลุ่มดอกไม้บาน เธอคือกลุ่มดอกไม้บาน เธอคือกลุ่มดอกไม้บาน