ลาก่อน

 YourMOOD สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลาก่อน YourMOOD
สังกัดค่าย: WHOOP Music (Believe Music)ติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

B | G#m F# |E | F# |

เธBอ เธอช่างแสนวิเศG#mเธอยังคงงดงาC#mม ไม่เปลี่D#mยน ดั่C#mงวันแรกเจF#

ใจB..ที่เคยมีให้เธG#mเป็นอย่างนั้นเสC#mมอ เรื่อยไD#mแต่C#mคงต้องลF#า เธอตอนนี้

Bาเธอได้สักทีF#/A# ลาก่G#mอน ให้เธอโชคดีF#mฉันยัEงจำได้อยู่เลD#mย ที่เคC#mยผ่านมาด้วยกัF#และตอนนี้

Bาคงไม่ได้เจD#mอ ไม่ลืG#mมในความหวังดีGโบกมืEอให้กันอีกทีD#m ลาก่อC#mนในทุก ๆ อย่าF#ทุกวันที่ดี

B | G#m F# |E | F# |

แต่B..เธอยังแสนวิเศG#mเธอยังคงงดงาEม ไม่เปลี่D#mยน ดั่C#mงวันแรกเจF#

ใจB..ที่เคยมีให้เธG#mเป็นอย่างนั้นเสC#mมอ เรื่อยไD#mแต่C#mคงต้องลF#า เธอตอนนี้

* | ** | * | ** |

B F#/A# | G#m F#m |
E D#m | C#m F# |คอร์ดเพลง ลาก่อน YourMOOD

เนื้อเพลง ลาก่อน YourMOOD เธอ เธอช่างแสนวิเศษ เธอยังคงงดงาม ไม่เปลี่ยน ดั่งวันแรกเจอ ใจ ที่เคยมีให้เธอ เป็นอย่างนั้นเสมอ เรื่อยไป แต่คงต้องลา เธอตอนนี้ ลาเธอได้สักที ลาก่อน ให้เธอโชคดี ฉันยังจำได้อยู่เลย ที่เคยผ่านมาด้วยกัน และตอนนี้ ลาคงไม่ได้เจอ ไม่ลืมในความหวังดี โบกมือให้กันอีกที ลาก่อนในทุกๆอย่าง ทุกวันที่ดี แต่ เธอยังแสนวิเศษ เธอยังคงงดงาม ไม่เปลี่ยน ดั่งวันแรกเจอ ใจ ที่เคยมีให้เธอ เป็นอย่างนั้นเสมอ เรื่อยไป แต่คงต้องลา เธอตอนนี้