ข้อความ

 Am Fine สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ข้อความ Faii Am Fine ฝ้าย แอมไฟน์
สังกัดค่าย: RS

C# | Fm |F# | G# |

ดีใจC#ได้รับข้อความ ส่งมาถาFmมว่าเหนื่อยไหมแค่รู้F#ว่าเธอยังห่วงใย ก็ดีG#ใจเหลือเกิน

อ่านไปC#ก็ยังยิ้มไป แต่พอถึงFmบรรทัดสุดท้ายกลับเหมือF#นหัวใจมันแตกสลายเมื่อเห็นG#ชื่อใครคนนั้น

ที่A#mรัก.. เธอบอFmกว่าคิดถึงแต่มันF#กลับเป็นชื่อใครคนอื่น ไม่G#ใช่ฉัน..

มันC#ตั้งแต่เมื่อไรบอกฉันได้ไหA#mเธอหลอกฉันมานานF#เท่าไร ทำไมD#mถึงโง่อย่างนี้G#ข้อควาC#มที่เธอตั้งใจG#/Cส่งให้กับเขA#mแต่เอG#ามาให้F# Fmฉัน..โง่มาD#mตั้งนานวันนี้G#..เพิ่งเข้าใจ..

F# | F# |

ข้อควาC#มที่มีเก็บไว้ อ่านอีกครั้Fmงให้มันแน่ใจคำพูดอF#ะไรที่เคยให้ฉัน คงG#ไม่จริงสักอย่าง

อ่านไปC#น้ำตาจะไหล อยากจะลบFmข้อความทิ้งไปอยากลบF#เธอ ลบไปจากใจไม่ให้G#เธอหลอกอีกแล้ว

* | ** |

F# |

C# | D#m |C# | D#m G# |

F# Fm | D#m G# |
F# Fm | F#m |

** |

F# | F#m |

C# | Fm |F# | G# | C# |คอร์ดเพลง ข้อความ Faii Am Fine ฝ้าย แอมไฟน์

เนื้อเพลง ข้อความ Faii Am Fine ฝ้าย แอมไฟน์ ดีใจได้รับข้อความ ส่งมาถามว่าเหนื่อยไหม แค่รู้ว่าเธอยังห่วงใย ก็ดีใจเหลือเกิน อ่านไปก็ยังยิ้มไป แต่พอถึงบรรทัดสุดท้าย กลับเหมือนหัวใจมันแตกสลาย เมื่อเห็นชื่อใครคนนั้น ที่รัก เธอบอกว่าคิดถึง แต่มันกลับเป็นชื่อใครคนอื่น ไม่ใช่ฉัน มันตั้งแต่เมื่อไรบอกฉันได้ไหม เธอหลอกฉันมานานเท่าไร ทำไมถึงโง่อย่างนี้ ข้อความที่เธอตั้งใจส่งให้กับเขา แต่เอามาให้ฉัน โง่มาตั้งนานวันนี้ เพิ่งเข้าใจ ข้อความที่มีเก็บไว้ อ่านอีกครั้งให้มันแน่ใจ คำพูดอะไรที่เคยให้ฉัน คงไม่จริงสักอย่าง อ่านไปน้ำตาจะไหล อยากจะลบข้อความทิ้งไป อยากลบเธอ ลบไปจากใจ ไม่ให้เธอหลอกอีกแล้ว