มารักทำไมตอนนี้

 Am Fine สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มารักทำไมตอนนี้ Faii Am Fine ฝ้าย แอมไฟน์
สังกัดค่าย: RS

มารักทำไมตอนนี้G ตอนที่D/F#จะเสียฉันEm Dไปทั้ง ๆ ที่ฉันCทุ่มให้หมดใBmจ แต่เธอAmกลับทิ้งมัDไม่เคยรัGก ไม่เคFยนึกแคร์Eกันแล้วจะเอาAmอะไรกับฉันไม่รักกัDน แล้วยังจะหวงทำไม ไม่เข้าGใจ

เธอGไม่เป็นอย่างฉัBmนคงไม่เข้าใC Cmจ..ว่ามันเจ็บแค่Bmไหน.. Emต้องอยู่เหมือนคAmน..ไร้ตัวตD

หลังGจากคบกันแล้BmวทำไมเหตุผC CmของเธอมากเหลือBmเกิน  Emไม่มีเวลAmา..ให้ฉันเลD

ไปCกับใครต่อใคร ทำเหมือนว่าฉันBmคือของตายEmแล้วจะห้าAmมทำไม หากฉันจะไปกับเขD

** |

ขอGให้เธอลองทบBmทวนดูให้C Cmดีว่าตอนก่อนรัBmกกัน.. Emเธอมองเห็นค่Amา..ฉันเท่าไรD

แล้วGเปรียบเทียบวันนี้Bmว่ามันต่างไหC Cmถ้าเธอยังไม่Bmลืม.. Emว่าเธอคนเดิAmม..เป็นยังไD

* | ** |

C | Bm |C | D |

** |

แล้วจะเอาCอะไรกับฉันไม่รักกันแล้วยังจะหวงทำไม ไม่เข้าGใจ

C | C |G | G |G |คอร์ดเพลง มารักทำไมตอนนี้ Faii Am Fine ฝ้าย แอมไฟน์

เนื้อเพลง มารักทำไมตอนนี้ Faii Am Fine ฝ้าย แอมไฟน์ มารักทำไมตอนนี้ ตอนที่จะเสียฉันไป ทั้งๆที่ฉันทุ่มให้หมดใจ แต่เธอกลับทิ้งมัน ไม่เคยรัก ไม่เคยนึกแคร์กัน แล้วจะเอาอะไรกับฉัน ไม่รักกัน แล้วยังจะหวงทำไม ไม่เข้าใจ เธอไม่เป็นอย่างฉันคงไม่เข้าใจ ว่ามันเจ็บแค่ไหน ต้องอยู่เหมือนคน ไร้ตัวตน หลังจากคบกันแล้วทำไมเหตุผล ของเธอมากเหลือเกิน ไม่มีเวลา ให้ฉันเลย ไปกับใครต่อใคร ทำเหมือนว่าฉันคือของตาย แล้วจะห้ามทำไม หากฉันจะไปกับเขา ขอให้เธอลองทบทวนดูให้ดี ว่าตอนก่อนรักกัน เธอมองเห็นค่า ฉันเท่าไร แล้วเปรียบเทียบวันนี้ว่ามันต่างไหม ถ้าเธอยังไม่ลืม ว่าเธอคนเดิม เป็นยังไง แล้วจะเอาอะไรกับฉัน ไม่รักกันแล้วยังจะหวงทำไม ไม่เข้าใจ