บ้านๆแต่ได้ใจ

 เบส ชนกันต์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ้านๆแต่ได้ใจ เบส ชนกันต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไตเติ้ล น้ำมันพรายเรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายส์ ติดต่องานแสดง: 0872977039

G# A# | Gm Cm |G# A# | D# |

บ้าน ๆG# เด็กเลี้ยงวัA#ว เนื้อตัGmวก็มอมแมCmใจพัG#งก็ซ่อมแซA#ม ไม่เปลี่ยนไปD#น้องสาG#วไม่ต้องกลัA#ว ถึงหมดตัGmวหรือน้องเสเพCmถึงพี่G#ดูเกเA#ร ไม่เทD#ใคร

เด็กใต้อย่างพี่G#ไม่เคยA#หลอกใครมีแต่ควาGmมจริงใจอยู่ทั้งCmเพถึงถูกหลอG#กให้รัก ต้องนั่งอกหักอยู่ทุกทีแต่ว่าพี่G#คนนี้..ก็ไม่เคA#ยจะหลายใจ..

เป็นเด็กบ้าน ๆG# แต่ได้ใA#ไม่เคยหลอกใคGmรให้เสียหลัCmคอยถนอFmม ฟูมฟัA#จะยอมทำทุกอย่าD#งให้เธอนั้นบายD#7จากใจเด็กใต้G#คนนี้A#นั่งเด็ดลีปGmลี เลี้ยงวัว ทำไCmร่ก็ไม่เคG#ยคิดนอกใA#จ.. ไม่ว่าเธG#อนั้นอยากไA#ด้..สิ่งไรG#เธอหาหม้A#าย.. ตายแทG#นฉันก็ทำได้A#..เพื่อให้รู้G#ว่าพี่ชาA#ย..(บ้าน ๆ แต่ได้D#ใจ)

G# A# | Gm Cm |Fm A# | D# |
G# A# | Gm Cm |G# A# | G# A# | D# |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง บ้านๆแต่ได้ใจ เบส ชนกันต์

เนื้อเพลง บ้านๆแต่ได้ใจ เบส ชนกันต์ บ้านๆเด็กเลี้ยงวัว เนื้อตัวก็มอมแมม ใจพังก็ซ่อมแซม ไม่เปลี่ยนไป น้องสาวไม่ต้องกลัว ถึงหมดตัวหรือน้องเสเพล ถึงพี่ดูเกเร ไม่เทใคร เด็กใต้อย่างพี่ไม่เคยหลอกใคร มีแต่ความจริงใจอยู่ทั้งเพ ถึงถูกหลอกให้รัก ต้องนั่งอกหักอยู่ทุกที แต่ว่าพี่คนนี้ ก็ไม่เคยจะหลายใจ เป็นเด็กบ้านๆแต่ได้ใจ ไม่เคยหลอกใครให้เสียหลัก คอยถนอม ฟูมฟัก จะยอมทำทุกอย่างให้เธอนั้นบาย จากใจเด็กใต้คนนี้ นั่งเด็ดลีปลี เลี้ยงวัว ทำไร่ ก็ไม่เคยคิดนอกใจ ไม่ว่าเธอนั้นอยากได้ สิ่งไรเธอหาหม้าย ตายแทนฉันก็ทำได้ เพื่อให้รู้ว่าพี่ชาย บ้านๆแต่ได้ใจ