อย่างน้อย (Ost.ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น)

 Big Ass สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่างน้อย Bigass บิ๊กแอส
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษาทำนอง: พูนศักดิ์ จตุระบุล, อภิชาติ พรมรักษาเรียบเรียง: Big Assสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C# | Fm |F# | G# |

 C#  มีใครบางคFmนให้คำนิยาF#ม..   ว่ารักG#คือความทุกข์ C#  แตกต่างกับฉัFmนที่มองว่ารัF#ก..คือควาG#มสุข

 C#  อาจจะเหนื่อยบางครั้Fmง อาจจะเจ็บบางทีF#   แต่ก็ยิ้G#มได้เรื่อยมา C#  อาจจะต้องผิดหวัFmง ก็ไม่เป็นไรF#..

อย่างน้อG#ยฉันเคยได้รัC#ก.. เธG#/Cอ..รักด้วยการไม่หวัA#mงอะไร   G#ก็รู้ฉันเองมันยัF#ง..ไFmม่..ใช่D#m..ไม่ต้องการอะไรC#ทั้งนั้น

อย่างน้อG#ยฉันได้เรียนรู้C# ได้เข้าใจG#/Cทุกนาทีที่ฉัA#mนมีเธอ รักG#คือความสุขที่F#..ยิ่Fmง..ใหD#mญ่..และมีF#..ควFmาม..หD#m G#มาย..มากมายจริง ๆ

C# | Fm |F# | G# |

 C#  ความพยายามFmจะทำเพื่อเธF#   จะขอG#ทำต่อไป C#  แค่มีรอบยิ้Fmมของเธอส่งมF#า ก็ชื่นG#ใจ

 C#  หากในวันพรุ่งนี้Fm เธอจะตอบตกลF#   ก็คงจะคุ้G#มค่ามากมาย C#  แต่ถ้าต้องผิดหวัFmง ก็ไม่เสียใF#

* | ** |

C# | C# |

D#m | Fm |F# | G# |
D#m | Fm |F# | G# |

 D#m  อาจจะเหนื่อยบางครั้Fmง อาจจะเจ็บบางทีF#   แต่ก็ยิ้มG#ได้เรื่อยมา D#m  อาจจะต้องผิดหวัFmง ก็ไม่เป็นไรF#

* | ** |

 D#m  อาจจะเหนื่อยบางครั้Fmง อาจจะเจ็บบางทีF#   แต่ก็ยิ้มG#ได้เรื่อยมา D#m  อาจจะต้องผิดหวัFmง แต่ก็ไม่เสียใF# | G# | C#จ..คอร์ดเพลง อย่างน้อย Big ass บิ๊ก แอส

เนื้อเพลง อย่างน้อย Big Ass บิ๊กแอส มีใครบางคนให้คำนิยาม ว่ารักคือความทุกข์ แตกต่างกับฉันที่มองว่ารัก คือความสุข อาจจะเหนื่อยบางครั้ง อาจจะเจ็บบางที แต่ก็ยิ้มได้เรื่อยมา อาจจะต้องผิดหวัง ก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยฉันเคยได้รัก เธอ รักด้วยการไม่หวังอะไร ก็รู้ฉันเองมันยัง ไม่ ใช่ ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น อย่างน้อยฉันได้เรียนรู้ ได้เข้าใจ ทุกนาทีที่ฉันมีเธอ รักคือความสุขที่ ยิ่ง ใหญ่ และมี ความ หมาย มากมายจริงๆ ความพยายามจะทำเพื่อเธอ จะขอทำต่อไป แค่มีรอบยิ้มของเธอส่งมา ก็ชื่นใจ หากในวันพรุ่งนี้ เธอจะตอบตกลง ก็คงจะคุ้มค่ามากมาย แต่ถ้าต้องผิดหวัง ก็ไม่เสียใจ อาจจะเหนื่อยบางครั้ง อาจจะเจ็บบางที แต่ก็ยิ้มได้เรื่อยมา อาจจะต้องผิดหวัง ก็ไม่เป็นไร อาจจะเหนื่อยบางครั้ง อาจจะเจ็บบางที แต่ก็ยิ้มได้เรื่อยมา อาจจะต้องผิดหวัง แต่ก็ไม่เสียใจ