บ่แม่นเรื่องบังเอิญ

  เบิ้ล ห้วยเม็ก   ลูกทุ่ง   อีสาน   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่แม่นเรื่องบังเอิญ เบิ้ล ห้วยเม็ก
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ห้วยเม็กเรียบเรียง: อาร์มสตูดิโอโปรดิวเซอร์: ข้าวปุ้นซาวด์ติดต่องานแสดง: 0874200714

Am | F |Dm | Am |

F | Dm |G | Am |

อาจเป็นเทวดAmาที่ให้มาพ้อกันหรือสวรEmรค์เบื้องบนกำหนดไว้ให้เฮามAmาพ้อกันแบบบ่ได้ตั้งใจจนเฮาได้คู่Emครองกันวันนี้

หมื่นเหตุผFลที่พามาพบGเจอและเป็นเธEmอคนที่แสนดีAmจนมีวันDmนี้..  มัGนบ่แมนบังเอิC

จับมือเดิDmนอยู่ข้าง ๆร่วมกันสร้าEmงความฝันที่ดีจนมีวันนี้F เพราะเป็นลิขิตสวรGรค์..

มันบ่แมนเรื่องบังเอิFญ..ที่เฮGาได้พ้อกัAmแต่เป็นลิขิตสวรFรค์..ให้เฮGาได้พบพ้Cอ..ให้เฮาได้F..ฮักGกัน..ให้เฮาได้Emใช้เวรฮ่วมกรAmรมที่ก่อความฮัDmกที่เกิดขึ้นหนอ..Gบ่แมนเรื่องบังเอิAmญ..

อาจสิมีCหลายคน..คิดว่าการพบเจอมันเป็นเรื่อEmงบังเอิญเท่านั้นอยากให้ลอFงคิดดูGอีกทีคนละฟากEmฟ้ายังพ้อกัAmสิแม่DmนลิขิตสวรGรค์ หรือมันบังเอิC

* | ** |

F G | Am |F G | Am |
F G | Em Am |Dm G | Am |

** |

Am | F |Dm | Am |
F | Dm | G | Am |คอร์ดเพลง บ่แม่นเรื่องบังเอิญ เบิ้ล ห้วยเม็ก

เนื้อเพลง บ่แม่นเรื่องบังเอิญ เบิ้ล ห้วยเม็ก อาจเป็นเทวดาที่ให้มาพ้อกัน หรือสวรรค์เบื้องบนกำหนดไว้ ให้เฮามาพ้อกันแบบบ่ได้ตั้งใจ จนเฮาได้คู่ครองกันวันนี้ หมื่นเหตุผลที่พามาพบเจอ และเป็นเธอคนที่แสนดี จนมีวันนี้ มันบ่แมนบังเอิญ จับมือเดินอยู่ข้างๆร่วมกันสร้างความฝันที่ดี จนมีวันนี้ เพราะเป็นลิขิตสวรรค์ มันบ่แมนเรื่องบังเอิญ ที่เฮาได้พ้อกัน แต่เป็นลิขิตสวรรค์ ให้เฮาได้พบพ้อ ให้เฮาได้ ฮักกัน ให้เฮาได้ใช้เวรฮ่วมกรรมที่ก่อ ความฮักที่เกิดขึ้นหนอ บ่แมนเรื่องบังเอิญ อาจสิมีหลายคน คิดว่าการพบเจอ มันเป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้น อยากให้ลองคิดดูอีกทีคนละฟากฟ้ายังพ้อกัน สิแม่นลิขิตสวรรค์ หรือมันบังเอิญ