ชีวิตที่เหลืออยู่

 Bodyslam สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ Bodyslam บอดี้สแลม
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษา, โป โปษยะนุกูลทำนอง: พูนศักดิ์ จตุระบุลเรียบเรียง: BODYSLAM, พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

เธอCอย่าถามว่าฉันนั้นเคยรักใครและ..เธAmออย่าถามว่ารักเขาอยู่บ้างไหมอดีตที่ฉันFมี เธออย่าไปสนGใจ

ถึงCวันนั้นชีวิตฉันเคยให้ใครแต่..ในAmวันนี้ฉันขอให้เธอเชื่อใจว่าต่อจากนี้F..ทั้งใจG..ที่มีจะมีAmแต่เธGอตลอดไปF..

เธCอ ขอให้เธอจำเอาไว้G จากนี้ทุกลมหายใAmมีแค่Fเธอ แค่Gเธอเท่านั้Cฉันขอให้เธอได้รู้G..ว่าชีวิตที่ฉันเหลืAm G D/F#ออยู่จงมั่นFใจ ฉันGจะให้เธอ

C | G/B |Am | F G |

ฉัCนเคยรักคนไหนก็ไม่สำคัญแต่..เธAmอคือคนสุดท้ายของชีวิตฉันต่อจากวันนี้Fไป จะมีเพียงแค่GเธอจะมีAmแต่เธGอในใจฉัFน..

* |

Am | G |F | G | G |

และเธDอ ขอให้เธอจำเอาไว้A จากนี้ทุกลมหายใBmมีแค่Gเธอ แค่Aเธอเท่านั้Dฉันขอให้เธอได้รู้A..ว่าชีวิตที่ฉันเหลือBm A E/G#อยู่จงมั่นGใจ ฉันAจะให้เธD A/C#อ..

หมดทั้งBmใจ.. ต่อจากนี้Gไป..ฉันAมีแต่เธD A/C#อ..

จงมั่นBmใจ มั่นGใจ.. ว่าฉัAนจะรัก..เธอ

D | A/C# |Bm | G A | D |คอร์ดเพลง ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ Bodyslam บอดี้สแลม

เนื้อเพลง ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ Bodyslam บอดี้สแลม เธออย่าถามว่าฉันนั้นเคยรักใคร และ เธออย่าถามว่ารักเขาอยู่บ้างไหม อดีตที่ฉันมี เธออย่าไปสนใจ ถึงวันนั้นชีวิตฉันเคยให้ใคร แต่ ในวันนี้ฉันขอให้เธอเชื่อใจ ว่าต่อจากนี้ ทั้งใจ ที่มี จะมีแต่เธอตลอดไป เธอ ขอให้เธอจำเอาไว้ จากนี้ทุกลมหายใจ มีแค่เธอ แค่เธอเท่านั้น ฉันขอให้เธอได้รู้ ว่าชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ จงมั่นใจ ฉันจะให้เธอ ฉันเคยรักคนไหนก็ไม่สำคัญ แต่ เธอคือคนสุดท้ายของชีวิตฉัน ต่อจากวันนี้ไป จะมีเพียงแค่เธอ จะมีแต่เธอในใจฉัน และเธอ ขอให้เธอจำเอาไว้ จากนี้ทุกลมหายใจ มีแค่เธอ แค่เธอเท่านั้น ฉันขอให้เธอได้รู้ ว่าชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ จงมั่นใจ ฉันจะให้เธอ หมดทั้งใจ ต่อจากนี้ไป ฉันมีแต่เธอ จงมั่นใจ มั่นใจ ว่าฉันจะรัก เธอ