บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่

 เต๋า ภูศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่ เต๋า ภูศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

E | A |E | A |

สิEไปอิหลีซั่นบ้อ น้องหล่าคำแพAคึดEคักแล้วบ้อแก้มแดง จั่งตัดสินใAอ้ายEเคยได้ยินพี่น้องบ้านเฮา..เพิ่นเว้าAมาหลายอยู่ยาF#mกกรุงเทพฯ บ่ม่วนดอกG#mเมืองใหญ่ถ้าเป็นEไปได้..  B  มีแต่อยากคืนเมือบ้าEน..

อิEพ่อ อิแม่ เจ้าเด้ ไผสิซอยเบิ่Aพ่อEใหญ่ แม่ใหญ่ สิเพิ่ง สิใช้ไผA ลูกหลานบักEน้อย อิน้อย ผู้ใด๋สิเล่นเป็นหมู่Aมันหมู หมF#mา กา ไก่ งัวควาG#mยซุมนั้นคงคึดนำเจ้าคืAอกัน ย่านเมืองพาเจ้าหลงทาB

บ่ไปA บ่ไป บ่ไปBได้บ่ บ่ไG#mปกรุงเทพฯได้C#mบ่..อยู่บ้านเฮAา กะสุข กะพBอ กะมีซุอย่Eาง..บ่ไปA บ่ไป บ่ไปBได้บ่กรุงเทพG#mฯมันฮ้อนคือจั่งหยัC#m

อยู่บ้านเฮF#mาเย็นส่วย ๆ เด้อนาG#mอ้ายสิพF#mาไปนอนเล่นเถียงนาฮ่าBบ่ไปกรุงเทพฯได้Eบ่..ได้บ่A.. ได้บ่B.. (ได้บ่น้องหล่า)

C#m | B |A | A |
C#m | B |A | A |

บ่Eคิดเบิ่งใหม่ แนตี้ คนดี คนฮู้Aบ้านEเฮากะพอหากิน หาอยู่ ได้อยู่น๊AงานEการ ถ้าเฮาขยัน คงบ่ อดตาBยดอกอ้ายว่าแนวอยF#mาก แนวกิน กะเก็บผัG#mก เก็บหญ้าป่นปูF#m ป่นปลา.. กะแซบเติบอยู่เด้นาBง..

* | ** |

E | A | ( x2 ) | E |คอร์ดเพลง บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่ เต๋า ภูศิลป์

เนื้อเพลง บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่ เต๋า ภูศิลป์ สิไปอิหลีซั่นบ้อ น้องหล่าคำแพง คึดคักแล้วบ้อแก้มแดง จั่งตัดสินใจ อ้ายเคยได้ยินพี่น้องบ้านเฮา เพิ่นเว้ามาหลาย อยู่ยากกรุงเทพฯ บ่ม่วนดอกเมืองใหญ่ ถ้าเป็นไปได้ มีแต่อยากคืนเมือบ้าน อิพ่อ อิแม่ เจ้าเด้ ไผสิซอยเบิ่ง พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ สิเพิ่ง สิใช้ไผ ลูกหลาน บักน้อย อิน้อย ผู้ใด๋สิเล่นเป็นหมู่มัน หมู หมา กา ไก่ งัวควายซุมนั้น คงคึดนำเจ้าคือกัน ย่านเมืองพาเจ้าหลงทาง บ่ไป บ่ไป บ่ไปได้บ่ บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่ อยู่บ้านเฮา กะสุข กะพอ กะมีซุอย่าง บ่ไป บ่ไป บ่ไปได้บ่ กรุงเทพฯมันฮ้อนคือจั่งหยัง อยู่บ้านเฮาเย็นส่วยๆเด้อนาง อ้ายสิพาไปนอนเล่นเถียงนาฮ่าง บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่ ได้บ่ ได้บ่ (ได้บ่น้องหล่า) บ่คิดเบิ่งใหม่ แนตี้ คนดี คนฮู้ บ้านเฮากะพอหากิน หาอยู่ ได้อยู่น๊า งานการ ถ้าเฮาขยัน คงบ่ อดตายดอกอ้ายว่า แนวอยาก แนวกิน กะเก็บผัก เก็บหญ้า ป่นปู ป่นปลา กะแซบเติบอยู่เด้นาง