เพิ่งเข้าใจ (I'm Sorry)

  Boun Noppanut   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพิ่งเข้าใจ Boun Noppanut บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย
เนื้อร้อง: Neon Teamทำนอง: Panust Nakrumpaiเรียบเรียง: Pakorn Chanajarunvitโปรดิวเซอร์: Napapat Karnjanarat, Panust Nakrumpaiสังกัดค่าย: Believe Music (Neon Music)

Am | Em |F | G |

ก็รู้ดีอะไAmร..ที่เธอเสียGใจเธอเลยต้อFงไป..จากฉัน..

ก็รู้ดีว่าใคAmร..ที่ทำใGห้เธอ..ต้องทิ้Fง ทิ้งฉันไปG

ทั้Dmงที่เธอก็ดีกับฉันEmมาตลอดทั้Dmงที่รู้ว่าเธอก็รักCฉันมากมายเพราDmะอะไรทำไมตัวฉันยัEmงทำ..ให้เธอร้องFไห้ ทำร้ายเธอวันนั้นG

อยากบอกว่าฉันเสียCใจ รู้ไหมฉันเสียEmใจฉันอยากจะย้อAmนเวลาให้กลับไปA#แก้ไขสิ่งที่เคยFทำ..ให้เธอEmเสียใจAmเปลี่ยนแปลDmงอะไรที่ทำให้เธอทิ้งGไป

อยากบอกว่าฉันเสียCใจ รู้ไหมฉันเสียEmใจเพราะในตอนนี้Amเพิ่งได้เข้าใจ..ว่าต้องกาA#รเธอมากแค่ไหFฉันเสียEmใจ ที่ฉันDmทำลงไปเธอให้Gอภัยฉันได้ไหม

C | C |

วันนี้ฉันเข้าใAmจ..ที่เธอเสีGยใจที่เธอต้อFงไป..จากฉัน..

และฉันก็เข้าใAmจ สมควรGแล้วที่..เธอทิ้Fง ทิ้งฉันไปG

* | ** | *** |

F | F |Em | Em |
F | F |G | G |

** | *** |

Am | F |C | Am G |Am |คอร์ดเพลง เพิ่งเข้าใจ Boun Noppanut บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย

เนื้อเพลง เพิ่งเข้าใจ Boun Noppanut บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย ก็รู้ดีอะไร ที่เธอเสียใจ เธอเลยต้องไป จากฉัน ก็รู้ดีว่าใคร ที่ทำให้เธอ ต้องทิ้ง ทิ้งฉันไป ทั้งที่เธอก็ดีกับฉันมาตลอด ทั้งที่รู้ว่าเธอก็รักฉันมากมาย เพราะอะไรทำไมตัวฉันยังทำ ให้เธอร้องไห้ ทำร้ายเธอวันนั้น อยากบอกว่าฉันเสียใจ รู้ไหมฉันเสียใจ ฉันอยากจะย้อนเวลาให้กลับไป แก้ไขสิ่งที่เคยทำ ให้เธอเสียใจ เปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำให้เธอทิ้งไป อยากบอกว่าฉันเสียใจ รู้ไหมฉันเสียใจ เพราะในตอนนี้เพิ่งได้เข้าใจ ว่าต้องการเธอมากแค่ไหน ฉันเสียใจ ที่ฉันทำลงไป เธอให้อภัยฉันได้ไหม วันนี้ฉันเข้าใจ ที่เธอเสียใจ ที่เธอต้องไป จากฉัน และฉันก็เข้าใจ สมควรแล้วที่ เธอทิ้ง ทิ้งฉันไป