รอวันแต่งเธอ

 เค ดอนหลา บังแสบ ซายัง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รอวันแต่งเธอ บังแสบ ซายัง Feat เค ดอนหลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อนันตชัย หง้ากุล (บังแสบ)เรียบเรียง: เสก ผานชื่น

A E | F#m E |D | E |

จะรอวันนั้Aน วันที่Eฉันได้แต่งเธF#mจะรอเสมDอ แม้เธอEจะอยู่แสนไกA A7เธอไปเรียDนอยู่เมืองกรุEไม่ต้องหวัC#mงเหวิดคนทางนี้F#m..ขอแค่เธอDจงไว้ใEจ มั่นใจก็พA

เธอไม่ต้องกลัDว..ว่าฉัEนจะรอไม่ไAด้เธอไม่ต้องกลัDว..ว่าฉัEนจะมีคนใหA A7ม่เธอไปอยู่Dทางนั้Eน ดูแลC#mตัวเองดี ๆF#mไม่ต้องกลัDว..ว่าฉันจะคิดเปลี่ยนใจE

จะรอวัAนที่เธอนั้นเรีEยนจบออกมF#mจะรอเวลDา..ที่ฉัEนได้อยู่กับเธAจะให้พ่Dอ ให้แEม่.. ไปสู่ขอC#mเธอในวันจF#mแล้วเธอจะหลDบ..มาอยู่กับฉัE

จะตั้งหน้AารอคอEย คอF#mย..จะกี่เดือDน กี่ปี ไม่คิดเปลี่ยนใEจะอดทAน เก็บเงิEน รอวันนั้F#mวันที่เราสอDง..ได้อยู่ด้วยกัEรอวันแต่งเธ(A)

A E | F#m |D | E |
A E | F#m |D | E |

* | ** | *** |

D E |

รอวันแต่งเธAอ..คอร์ดเพลง รอวันแต่งเธอ บังแสบ ซายัง Feat เค ดอนหลา

เนื้อเพลง รอวันแต่งเธอ บังแสบ ซายัง Feat เค ดอนหลา จะรอวันนั้น วันที่ฉันได้แต่งเธอ จะรอเสมอ แม้เธอจะอยู่แสนไกล เธอไปเรียนอยู่เมืองกรุง ไม่ต้องหวังเหวิดคนทางนี้ ขอแค่เธอจงไว้ใจ มั่นใจก็พอ เธอไม่ต้องกลัว ว่าฉันจะรอไม่ได้ เธอไม่ต้องกลัว ว่าฉันจะมีคนใหม่ เธอไปอยู่ทางนั้น ดูแลตัวเองดีๆไม่ต้องกลัว ว่าฉันจะคิดเปลี่ยนใจ จะรอวันที่เธอนั้นเรียนจบออกมา จะรอเวลา ที่ฉันได้อยู่กับเธอ จะให้พ่อ ให้แม่ ไปสู่ขอเธอในวันจบ แล้วเธอจะหลบ มาอยู่กับฉัน จะตั้งหน้ารอคอย คอย จะกี่เดือน กี่ปี ไม่คิดเปลี่ยนใจ จะอดทน เก็บเงิน รอวันนั้น วันที่เราสอง ได้อยู่ด้วยกัน รอวันแต่งเธอ รอวันแต่งเธอ