โชคดีที่อ้ายมีเจ้า

 เปรม สะแบงบิน เสือน้อย ยโสธร ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โชคดีที่อ้ายมีเจ้า เสือน้อย ยโสธร feat.เปรม สะแบงบิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ลูกแม่คราญเรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบูญมาสังกัดค่าย: สะแบงบินติดต่องานแสดง: 0821084538

Em | Bm |C | D |
Em | Bm |C | D |

จากเป็นคนGขนาดความฮักเพราะอกหักDจากผู้สาวเก่าจนมาพ้อเจ้Cา ผู้สาวที่นิสัยDดี

บ่ขี้ตั๋Cว บ่ค้าน บ่ปาGก บ่หน้ายาCก บ่เว้าพื้นไผGยิ่งคุย ยิ่งถูกใจC  มันโดDน..

จากเป็นคนGขี้เหล้าเมายาหาแต่เรื่อDงให้แม่ทุกข์ใจยอมปรับโตใหCม่ ย้อนผู้สาวผู้Dนี้

เลิกมั่วยCา เลิกบ้าเหล้Gเลิกหาเรื่อCงนำหน้าฮ้านหมอลำGทุกอย่างในสิ่งที่ทำC..เพื่อให้นางสนDใจ..

อาจจะเป็นEmวายร้าย ที่ผ่านมาGในอดีตอยู่กับกาCรใช้ชีวิต..ที่ไม่เหมือนคนGธรรมดาหากได้ใจCของเธอ..นั้นเข้ามาGเยียวยาคงจะดีCหนักหนา..สำหรับคนDใจเปลี่ยว

ก็อาจจะเป็นEmวายร้าย..ที่สุดเกรียนGในอดีตอยากเปลี่ยนแปลCงชีวิต..เป็นเหมือนคนGธรรมดาหากได้ใจCของเธอ..นั้นเข้ามาGเยียวยาคงจะฟินCหนักหนา..สำหรับคนD..อย่างฉัน..

Em G | C | D |

เดี๋ยวนี้เป็Gน คนฮู้ ผู้ดีบ่มีเรื่อDงให้แม่ทุกข์ใจเปลี่ยนเป็นคนใหCม่ จนผู้สาวออDนซอนได้ความรัCก ได้ความสุGได้เป็นลูCกดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่Gชีวิตผู้ชายอย่างเรCา..มันกะมีส่ำDนี้โอโฮะโอละหนอ..

G | D |Em | D |
Em G | C | D | D |

* | ** |

Em G | D |

*** |

G | D |Em | D |G |คอร์ดเพลง โชคดีที่อ้ายมีเจ้า เสือน้อย ยโสธร feat.เปรม สะแบงบิน

เนื้อเพลง โชคดีที่อ้ายมีเจ้า เสือน้อย ยโสธร feat.เปรม สะแบงบิน จากเป็นคนขนาดความฮัก เพราะอกหักจากผู้สาวเก่า จนมาพ้อเจ้า ผู้สาวที่นิสัยดี บ่ขี้ตั๋ว บ่ค้าน บ่ปาก บ่หน้ายาก บ่เว้าพื้นไผ ยิ่งคุย ยิ่งถูกใจ มันโดน จากเป็นคนขี้เหล้าเมายา หาแต่เรื่องให้แม่ทุกข์ใจ ยอมปรับโตใหม่ ย้อนผู้สาวผู้นี้ เลิกมั่วยา เลิกบ้าเหล้า เลิกหาเรื่องนำหน้าฮ้านหมอลำ ทุกอย่างในสิ่งที่ทำ เพื่อให้นางสนใจ อาจจะเป็นวายร้าย ที่ผ่านมาในอดีต อยู่กับการใช้ชีวิต ที่ไม่เหมือนคนธรรมดา หากได้ใจของเธอ นั้นเข้ามาเยียวยา คงจะดีหนักหนา สำหรับคนใจเปลี่ยว ก็อาจจะเป็นวายร้าย ที่สุดเกรียนในอดีต อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต เป็นเหมือนคนธรรมดา หากได้ใจของเธอ นั้นเข้ามาเยียวยา คงจะฟินหนักหนา สำหรับคน อย่างฉัน เดี๋ยวนี้เป็น คนฮู้ ผู้ดี บ่มีเรื่องให้แม่ทุกข์ใจ เปลี่ยนเป็นคนใหม่ จนผู้สาวออนซอน ได้ความรัก ได้ความสุข ได้เป็นลูกดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่า ชีวิตผู้ชายอย่างเรา มันกะมีส่ำนี้ โอโฮะโอละหนอ