เด็กมันยั่ว

 คำ’ ต่าย ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ Cover by คำ’ ต่าย

F | F |F | F |

เด็กมันยั่Fวเลยหลวมตัวไปหน่Fอยผีซ้ำด้ามพลFอยถึงคราวมันต้องเปลืองตัFผู้หมวดครัFบ ถึงจะจับผมก็ไม่กลัDmที่ผมทำชั่Dmว เพราะเด็กมันยั่วจริง C

เด็กมันยั่Fวเลยหลวมตัวไปหน่Fอยเช้าขึ้นเด็กคอFยมาทำเป็นยุ่งหนุงหนิงFแล้วแม่คุณหนูFก็น่าเอ็นดูจริง ๆDmถ้าผมทำนิ่Cง โลกจะติงชายชาF

ผู้หมวดครัA#บ หมวดจะทำไฉนA#เมื่อหมวดหิวข้าวตาลาA#แต่ข้าวไม่มีสักขนาCมีคนใจบุFญเอาไข่มาตุ๋นใส่จาFยกให้ถึงบ้Fาน หมวดคงไม่ขว้างจานเสีC

เด็กมันยั่FวเลยหลวมตัวบานเบFอะหมวดครับจับเถFอะผมไม่อยากเจอะกับเมีFหมวดครัFบจับผมไปกักขังเสีDmถ้าปล่อยผมไปเจอเมีCคงเจอขวดเบียร์หัวFบาน

F | F |F | F |

* | ** | *** | **** |คอร์ดเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ Cover by คำ’ ต่าย

เนื้อเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ Cover by คำ’ ต่าย เด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อย ผีซ้ำด้ามพลอย ถึงคราวมันต้องเปลืองตัว ผู้หมวดครับ ถึงจะจับผมก็ไม่กลัว ที่ผมทำชั่ว เพราะเด็กมันยั่วจริงๆ เด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อย เช้าขึ้นเด็กคอยมาทำเป็นยุ่งหนุงหนิง แล้วแม่คุณหนูก็น่าเอ็นดูจริงๆถ้าผมทำนิ่ง โลกจะติงชายชาญ ผู้หมวดครับ หมวดจะทำไฉน เมื่อหมวดหิวข้าวตาลาย แต่ข้าวไม่มีสักขนาน มีคนใจบุญเอาไข่มาตุ๋นใส่จาน ยกให้ถึงบ้าน หมวดคงไม่ขว้างจานเสีย เด็กมันยั่วเลยหลวมตัวบานเบอะ หมวดครับจับเถอะ ผมไม่อยากเจอะกับเมีย หมวดครับจับผมไปกักขังเสีย ถ้าปล่อยผมไปเจอเมีย คงเจอขวดเบียร์หัวบาน