อีเหี้ย

  ปี้หน้อย   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อีเหี้ย ปี้หน้อย
เนื้อร้อง/ทำนอง: พิสิษฐ์ ไชยศิระปกรณ์ (ปี้หน้อย)

Em | D |Em | D |
Em | D |Em |

กูรู้ว่ามึงอยากโชEmว์แต่ก็ไม่ต้องโป๊Dมากกว่าได้ อีเหี้Emกูรู้ว่ามึงมาแปลDแต่ก็ไม่ต้องแหกโชว์ก็ได้ อีเหี้Em

กูรู้ว่ามึงมีดีDไม่ต้องโชว์ขนาดนี้ก็ได้มั้ง อีเหี้Emกูรู้ว่ามึงนมใหDญ่แต่ก็ปิดบ้างก็ได้ มันไม่ตายหรอก อีเหี้Em

เป็นดารา มันต้องแบบอย่Dางต้องรู้จักคิดบ้าง มีสมองไหม อีเหี้Emกูรูว่ามันเป็นอาชีDแต่มึงไม่ต้องรีบดังก็ได้ อีเหี้Em

กูรู้ว่ามันเป็นคอนเซ็Dแต่มึงรู้จักเซฟบ้างสิวะ อีเหี้Emกูรู้ว่ามึงทำเพื่อเงิEmแต่มึงหน้าหนาเกิDน กูรับไม่ได้ อีเหี้Em

สังคมมันต้องการแบบอย่Dางมึงรู้จักคิดบ้าง อย่าทำแต่เรื่อง เหี้ย ๆEmมึงดัง มึงหวังแค่กอบโกEmแค่อยากคนรวDย คิดน้อยไปไหม อีเหี้Emโชว์บน โชว์ช่าง โชว์หมDโชว์จนกูหำหดไม่ลงแล้ว อีเหี้Em

มึงจะโชว์เหี้ยอะไรนักหนDกูไม่ได้เกิดมาเป็นขันทีนะ อีเหี้Emกูมีอารมณ์ กูมีความรู้สึDมึงยั่วให้กูคึก มึงรู้ตัวไหมเนี่Em

ศิลปะบ้านพ่อมึงดิDโชว์นม โชว์ปิ๊ อนาจารแล้ว อีเหี้Emมึงแก้ผ้าละมาให้กูดูDถ้ากูไม่ดู ก็แปลกแล้วแหละ อีเหี้Emจะเป็นดารา หรือจะเป็นกะหDรี่มึงช่วยตอบกูที อย่าอับปรีย์นัก อีเหี้Emพ่องมึงตาEmย พ่องมึงตาย พ่องมึงตาย..D Emวย!!คอร์ดเพลง อีเหี้ย ปี้หน้อย

เนื้อเพลง อีเหี้ย ปี้หน้อย กูรู้ว่ามึงอยากโชว์ แต่ก็ไม่ต้องโป๊มากกว่าได้ อีเหี้ย กูรู้ว่ามึงมาแปลก แต่ก็ไม่ต้องแหกโชว์ก็ได้ อีเหี้ย กูรู้ว่ามึงมีดี ไม่ต้องโชว์ขนาดนี้ก็ได้มั้ง อีเหี้ย กูรู้ว่ามึงนมใหญ่ แต่ก็ปิดบ้างก็ได้ มันไม่ตายหรอก อีเหี้ย เป็นดารา มันต้องแบบอย่าง ต้องรู้จักคิดบ้าง มีสมองไหม อีเหี้ย กูรูว่ามันเป็นอาชีพ แต่มึงไม่ต้องรีบดังก็ได้ อีเหี้ย กูรู้ว่ามันเป็นคอนเซ็ป แต่มึงรู้จักเซฟบ้างสิวะ อีเหี้ย กูรู้ว่ามึงทำเพื่อเงิน แต่มึงหน้าหนาเกิน กูรับไม่ได้ อีเหี้ย สังคมมันต้องการแบบอย่าง มึงรู้จักคิดบ้าง อย่าทำแต่เรื่อง เหี้ยๆมึงดัง มึงหวังแค่กอบโกย แค่อยากคนรวย คิดน้อยไปไหม อีเหี้ย โชว์บน โชว์ช่าง โชว์หมด โชว์จนกูหำหดไม่ลงแล้ว อีเหี้ย มึงจะโชว์เหี้ยอะไรนักหนา กูไม่ได้เกิดมาเป็นขันทีนะ อีเหี้ย กูมีอารมณ์ กูมีความรู้สึก มึงยั่วให้กูคึก มึงรู้ตัวไหมเนี่ย ศิลปะบ้านพ่อมึงดิ โชว์นม โชว์ปิ๊ อนาจารแล้ว อีเหี้ย มึงแก้ผ้าละมาให้กูดู ถ้ากูไม่ดู ก็แปลกแล้วแหละ อีเหี้ย จะเป็นดารา หรือจะเป็นกะหรี่ มึงช่วยตอบกูที อย่าอับปรีย์นัก อีเหี้ย พ่องมึงตาย พ่องมึงตาย พ่องมึงตาย ควย!!